Třebíč, Dalešická přehrada

Společná vstupenka

Plavba lodí Horácko + návštěva památek v Třebíči

Městské kulturní středisko Třebíč a provozovatel lodi Horácko na Dalešické přehradě připravili i pro letošní sezonu společnou vstupenkou pro návštěvu třebíčských památek a plavbu po Dalešické přehradě.

Vstupenka zajišťuje vstup do těch nejvýznamnějších třebíčských památek, včetně památek UNESCO, a okružní plavbu po jedné z našich nejkrásnějších přehradních nádrží.

Společná vstupenka

Společná vstupenka od 390 Kč

Vstupenky v ceně 390,- Kč (sleva 90,- Kč proti součtu hodnoty jednotlivých vstupenek) můžete zakoupit ve všech třebíčských Turistických informačních centrech, v Informačním centru v Kramolíně (u lodní zastávky), nebo přímo na lodi Horácko.

Nejbližší turistické cíle Akce v okolí
Expozice Cesty časem Třebíč
Třebíč

Expozice Cesty časem Třebíč

V areálu třebíčského zámku sídlí interaktivní expozice "Cesty časem", která zcela jistě zaujme návštěvníky bez ohledu na jejich věk. Symbolickými průvodci expozicí jsou dvě postavy třebíčských měšťanů, které v Třebíči v dávných dobách opravdu žily. Jde o kronikáře Sucheniuse a kupce Calligardiho, kteří seznamují návštěvníky s historií města, městskými právy a jednotlivými řemesly, které byly v minulosti v Třebíči provozovány. Návštěvníci si mohou vyzkoušet práci starých mistrů a jejich tovaryšů například nahlédnou do tajů středověkého stavitelství a vyzkouší si jak se pracovalo se středověkým jeřábem nebo si mohou zkusit postavit mostní oblouk a sestavit si půdorys baziliky. Z dalších řemesel, která jsou v expozici přiblížena to jsou např. kolářství, mlynářství, tkalcovství, tiskařství atp.

Expozice Antonína Kaliny
Třebíč

Expozice Antonína Kaliny

Dne 17. února 2017 byla ke 115. výročí narození slavnostně otevřena expozice věnovaná Antonínu Kalinovi v Galerii Ladislava Nováka v židovské čtvrti v Třebíči.Dne 17. února 2017 byla ke 115. výročí narození slavnostně otevřena expozice věnovaná Antonínu Kalinovi v Galerii Ladislava Nováka v židovské čtvrti v Třebíči.

Bazilika svatého Prokopa
Třebíč

Bazilika svatého Prokopa

Impozantní stavba, která v sobě jedinečně spojuje románský architektonický záměr uskutečněný převážně gotickými uměleckými prostředky, tehdy představovala nejdelší kostel na Moravě a je dnes odborníky řazena ke skvostům středověkého stavitelství evropského významu.