Moravské Budějovice

Farní areál s hradební zdí a baštou

Nachází se západně od chrámu sv. Jiljí.

Dominantou areálu je patrová budova fary stojící na terase městského opevnění. Na jejím barokním štítu je vepsán letopočet 1779. Pamětní deska na objektu připomíná působení spisovatele Václava Kosmáka v Moravských Budějovicích. Další části areálu jsou zbytky městského opevnění, které tvoří části hradeb, okrouhlá bašta a městská brána „pod farou“.