Třebíč - Muzeum Vysočiny

Programy pro seniory - ukryto v depozitáři

14.10.2021 - 10.3.2022

Programy se konají jednou za měsíc, vždy ve čtvrtek v 10 hodin v přednáškovém sále Centra tradiční lidové kultury.