Rozvoj Třebíčska

Předmětem činnosti sdružení je tvorba, realizace, a rozvoj regionálních projektů a s tím spojená spolupráce s ostatními subjekty včetně subjektů zahraničních.

Rozvoj Třebíčska,

zájmové sdružení právnických osob, Masarykovo nám. č. p. 116/6, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1,

evidované pod spisovou značkou L 19644 u Krajského soudu v Brně

IČ: 70942790

bankovní spojení: č. ú. 86-3593490247/0100

Datová schránka: 3fqyq3b


Jménem Sdružení jedná předseda představenstva, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda. Podepisování (provádění písemných právních jednání) za Sdružení se děje tak, že k názvu Sdružení připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda.

Mgr. Pavel Pacal, předseda sdružení

Mgr. Hana Škodová, místopředsedkyně sdružení


Stanovy sdružení jsou k dispozici zde»»


Rozvoj Třebíčská, zájmové sdružení právnických osob, IČ: 709 42 790,

se sídlem: Masarykovo nám. č. p. 116/6, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1

vyhlašuje

průzkum trhu za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu

„Zhotovení nástěnných kalendářů destinační oblasti Třebíčsko - moravská Vysočina na rok 2019“.

Podrobnosti jsou k dispozici v níže uvedených dokumentech:

  • Dokumentace k průzkumu trhu - ke stažení zde»»
  • Příloha č. 1 – Obchodní podmínky - ke stažení zde»»
  • Příloha č. 2 – Krycí list nabídky - ke stažení zde»»