Moravské Budějovice

Muzeum řemesel v Moravských Budějovicích

Muzeum svými expozicemi přesahuje vlastní region. Jejich skladba a různorodost každoročně zaujmou mnoho návštěvníků.

Po rekonstrukci najdou návštěvníci dvě nové expozice - Řemesla jihozápadní Moravy a Příběh města a zámku. 

Barokně klasicistní zámek z 2. poloviny 17. století nechal vystavět hrabě Rudolf Jindřich Schaumburk z radnice a čtyř měšťanských domů. Roku 1736 koupili Moravské Budějovice Wallisové. V roce 1928 přešel majetek na neteř posledního mužského potomka z rodu Wallisů - Annu Marii Salmovou-Wallisovou. V roce 1945 byl československým státem zámek a velkostatek vyvlastněn. Muzeum bylo v budově zámku otevřeno 5. října 1947.

V současnosti spadá zámek a muzeum pod muzeum Vysočiny Třebíč, které zde vybudovalo expozici zachycující historii města, zaniklá a zanikající řemesla. V části budovy zámku jsou umístěna řemesla městská. Vývoj řemesel je zde zachycen od tzv. cechovního uspořádání, přes devatenácté století, kdy byly cechy zrušeny, až po století dvacáté, kdy řada řemesel přešla do průmyslové výroby. Nejstarší období lucemburské je zastoupeno výrobky a výrobními prostředky cínařů, hodinářů, zbrojířů, voskařů, oplatkářů a perníkářů. V dalších místnostech se prezentují řemesla šestnáctého století, krejčí, kožešníci, kloboučníci a čepičáři. Následuje řemeslo zámečnické a pilníkářské, které se v průběhu šestnáctého a sedmnáctého století vydělilo z řemesla kovářského. Mezi nejmladší řemesla v M. Budějovicích patřilo hřebenářství a perleťářství, které jako jedno z prvních přešlo do průmyslové výroby.
    

Část místností zámku je věnována historii M. Budějovic od nejstaršího osídlení až po rok 1945. V archeologické expozici je vystavena část sbírky významného archeologa Jaroslava Palliardiho, jenž působil v M. Budějovicích. Málokteré muzeum jihozápadní Moravy se může pochlubit tak ucelenou a pěknou sbírkou gotického kachloví. 
    

Muzeum prezentuje několik zámeckých interiérů. V místnosti se souborem novorenesančního nábytku a cínového nádobí, je mezi militárii umístněn obraz znázorňující dobývání Sadku. Ve Velkém sále, kde se konají různé společenské události, se nachází galerie Wallisů s obrazem Josefa Wallise, ministra financí rakouské monarchie. Za povšimnutí stojí dvě velké barokní skříně, každá jiné konstrukce. Nádherný barokní nábytek je ke shlédnutí i v Ložnici hraběnky. Především vzácný toaletní stolek s mramorovou deskou a toaletní soupravou. Pracovna hraběte je obložena tmavým dřevem s výklenkem pro knihy a zbraně. Po stěnách jsou umístněny dobové fotografie ve vyřezávaných rámech a trofeje na vyřezávaných podložkách. Jídelna zámku je laděna do bílo-zelené barvy, včetně zabudovaného nábytku, sedacího nábytku, rámů obrazů s rytinami Ridingera, a podložek s jeleními hlavami, rozvěšených po stěnách jídelny. V Empírovém sále upoutají výstavní skleníky s ukázkovým porcelánem.  Lovecký sál  je plný trofejí velkého lovce a cestovatele Rudolfa Salma.

Muzeum řemesel

nám. Míru 1
676 02 Moravské Budějovice 2

pevná linka: 568 421 100

mobilní: 603566755

WWW: oficiální: muzeum.mbudejovice.cz

E-mail: oficiální: m.budejovice@muzeumtr.cz


MUZEUM ŘEMESEL MORAVSKÉ BUDĚJOVICE pobočka Muzea Vysočiny Třebíč