27. Květen 2022
VZ_Grafické práce, tisk a dodání propagačních tiskovin destinační oblasti Třebíčsko – moravská Vysočina 2022 - ev. č. 004_2022
27. Květen 2022

Rozvoj Třebíčska, zájmové sdružení právnických osob, IČ: 709 42 790, se sídlem: Masarykovo nám. č. p. 116/6, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1 (dále též „Sdružení“) vyhlašuje průzkum trhu za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Grafické práce, tisk a dodání propagačních tiskovin destinační oblasti Třebíčsko – moravská Vysočina 2022“. ev. č. 004_2022.

27. Květen 2022
VZ_Mediální a propagační kampaň na podporu cestovního ruchu destinační oblasti Třebíčsko – moravská Vysočina 2022 - ev. č. 003_2022
27. Květen 2022

Rozvoj Třebíčska, zájmové sdružení právnických osob, IČ: 709 42 790, se sídlem: Masarykovo nám. č. p. 116/6, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1 (dále též „Sdružení“) vyhlašuje průzkum trhu za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Mediální a propagační kampaň na podporu cestovního ruchu destinační oblasti Třebíčsko – moravská Vysočina 2022“. ev. č. 003_2022.

27. Květen 2022
VZ_Redesign a rozšíření webového portálu destinační oblasti Třebíčsko – moravská Vysočina- ev. č. 002_2022
27. Květen 2022

Rozvoj Třebíčska, zájmové sdružení právnických osob, IČ: 709 42 790, se sídlem: Masarykovo nám. č. p. 116/6, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1 (dále též „Sdružení“) vyhlašuje průzkum trhu za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Redesign a rozšíření webového portálu destinační oblasti Třebíčsko – moravská Vysočina“. ev. č. 002_202.

27. Květen 2022
VZ_Pořízení fotografií destinační oblasti Třebíčsko – moravská Vysočina“ - ev. č. 001_2022
27. Květen 2022

Rozvoj Třebíčska, zájmové sdružení právnických osob, IČ: 709 42 790, se sídlem: Masarykovo nám. č. p. 116/6, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1 (dále též „Sdružení“) vyhlašuje průzkum trhu za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Pořízení fotografií destinační oblasti Třebíčsko – moravská Vysočina“. ev. č. 001_2022.

4. Listopad 2021
Stálá pracovní skupina

3K platforma

3K platforma je vhodná funkční platforma pro kooperaci, koordinaci a komunikaci subjektů cestovního ruchu v destinaci za účelem podpory rozvoje cestovního ruchu, v rámci které dochází k výměně informací nezbytných pro koordinaci aktivit cestovního ruchu.

Rozvoj Třebíčska si v rámci 3K platformy zvolila pravidelné setkání stálé pracovní skupiny v rámci pravidelného setkávání.

Pracovní skupina oblastní a krajské DMO

Pravidelné setkání na úrovni krajské a oblastní DMO (destinační management oblasti) je stanoveno každé druhé pondělí v měsíci.

Členské schůze

Setkání členů Rozvoje Třebíčska je podle stanov spolku stanoveno nejméně 1x do roka. Cílem společného setkání jsou jak organizační, provozní, ale také strategická témata, která musí být na základě stanov spolku odsouhlasena. 

17. Září 2021
Setkání partnerů cestovního ruchu na Třebíčsku
17. Září 2021

Setkání se uskuteční 11.10.2021 ve druhém patře MěÚ Třebíč, Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč.

14. Duben 2021
ProŽIJTE DOVOLENOU NA VYSOČINĚ
14. Duben 2021

Pro posílení cestovního ruchu v letošním roce připravil Kraj Vysočina soutěž s názvem ProŽIJTE DOVOLENOU NA VYSOČINĚ, která je určena pro podnikatele a další subjekty působící v cestovním ruchu. Tématem soutěže je tvorba originálních, konkurenceschopných a k životnímu prostředí šetrných produktů cestovního ruchu s cílem zvýšit atraktivitu kraje vybraným cílovým segmentům návštěvníků. Soutěž má za cíl motivovat k vzájemné spolupráci jednotlivých aktérů, propojení jejich aktivit v území a společné tvorbě komplexní nabídky. Autorům vítězných soutěžních příspěvků je Kraj Vysočina připraven rozdělit 2 000 000 korun.

 

9. Únor 2021
Grafické práce, tisk a dodání propagačních tiskovin destinační oblasti Třebíčsko – moravská Vysočina 2021
9. Únor 2021

Rozvoj Třebíčska, zájmové sdružení právnických osob, IČ: 709 42 790, se sídlem: Masarykovo nám. č. p. 116/6, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1 (dále též „Sdružení“) vyhlašuje průzkum trhu za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Grafické práce, tisk a dodání propagačních tiskovin destinační oblasti Třebíčsko – moravská Vysočina 2021“.

9. Únor 2021
Mediální a propagační kampaň na podporu cestovního ruchu destinační oblasti Třebíčsko – moravská Vysočina 2021
9. Únor 2021

Rozvoj Třebíčska, zájmové sdružení právnických osob, IČ: 709 42 790, se sídlem: Masarykovo nám. č. p. 116/6, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1 (dále též „Sdružení“) vyhlašuje průzkum trhu za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Mediální a propagační kampaň na podporu cestovního ruchu destinační oblasti Třebíčsko – moravská Vysočina 2021“.

archiv článků