Turistické cíle

Bazilika svatého Prokopa
Třebíč

Bazilika svatého Prokopa

Impozantní stavba, která v sobě jedinečně spojuje románský architektonický záměr uskutečněný převážně gotickými uměleckými prostředky, tehdy představovala nejdelší kostel na Moravě a je dnes odborníky řazena ke skvostům středověkého stavitelství evropského významu.

Ekotechnické centrum Alternátor Třebíč
Třebíč

Ekotechnické centrum Alternátor Třebíč

je jediné science centrum na Vysočině. Najdete jej v areálu bývalé továrny BOBO (dříve osučást firmy Baťa) v Třebíči. Na návštěvníky zde čeká několik expozic. První z nich nese název "Plnou parou vpřed". Představuje ojedinělou sbírku unikátních stabilních motorů, parní stroj a parní lokomobil. Druhá expozice "Energie a náš svět" přináší seznámení s různými zdroji energie, které lze na naší planetě využít a s tímto tématem související zajímavosti. Třetí expozice "Věda na kouli" je unikátní v mezinárodním měřítku. Projekční koule (tzv. Science on a Sphere) od společnosti NOAA je využívána k projekci dat přebíraných např. z NASA. Návštěvník zde může zhlédnout například simulace přírodních a vesmírných jevů (zemětřesení, vývoj počasí atp.) nebo zobrazení letového či námořního provozu na Zeměkouli atd. Poslední, čtvrtá expozice "Boty a ponožky" prezentuje výrobu obuvi a ponožek v Třebíči za dob Bati a dále pak po znárodnění.

Expozice Antonína Kaliny
Třebíč

Expozice Antonína Kaliny

Dne 17. února 2017 byla ke 115. výročí narození slavnostně otevřena expozice věnovaná Antonínu Kalinovi v Galerii Ladislava Nováka v židovské čtvrti v Třebíči.Dne 17. února 2017 byla ke 115. výročí narození slavnostně otevřena expozice věnovaná Antonínu Kalinovi v Galerii Ladislava Nováka v židovské čtvrti v Třebíči.

Expozice Cesty časem Třebíč
Třebíč

Expozice Cesty časem Třebíč

V areálu třebíčského zámku sídlí interaktivní expozice "Cesty časem", která zcela jistě zaujme návštěvníky bez ohledu na jejich věk. Symbolickými průvodci expozicí jsou dvě postavy třebíčských měšťanů, které v Třebíči v dávných dobách opravdu žily. Jde o kronikáře Sucheniuse a kupce Calligardiho, kteří seznamují návštěvníky s historií města, městskými právy a jednotlivými řemesly, které byly v minulosti v Třebíči provozovány. Návštěvníci si mohou vyzkoušet práci starých mistrů a jejich tovaryšů například nahlédnou do tajů středověkého stavitelství a vyzkouší si jak se pracovalo se středověkým jeřábem nebo si mohou zkusit postavit mostní oblouk a sestavit si půdorys baziliky. Z dalších řemesel, která jsou v expozici přiblížena to jsou např. kolářství, mlynářství, tkalcovství, tiskařství atp.

Expozice FRANTA
Třebíč

Expozice FRANTA

V Třebíči na Karlově náměstí se nachází stálá expozice třebíčského rodáka Františka Mertla, uměleckým jménem FRANTA. Franta se řadí k významným českým výtvarníkům, kteří si vydobyli výjimečnou pozici na mezinárodní scéně.

Dětský zábavní park Střítež
Střítež

Dětský zábavní park Střítež

Zábavní a sportovní centrum zaměřené zejména na rodiny s dětmi. V areálu najdete komplexní nabídku různých atraktivit pro dospělé i děti s různou mírou obtížnosti. Vše je uspůsobeno s ohledem na maximální pohodlí hostů. V areálu najdete řadu možností jak strávit volný čas, zejména s dětmi, a načerpat sílu a energii.

Hroznatín
Hroznatín

Hroznatín

Rodný dům armádního generála
Ludvíka Svobody

Informační centrum jaderné elektrárny Dukovany
Dukovany

Informační centrum jaderné elektrárny Dukovany

Od roku 1994 má Jaderná elektrárna Dukovany vlastní moderní Informační centrum. Srozumitelnou formou v něm přibližuje veřejnosti svůj bezpečný provoz i otázky jaderné energetiky. V Informačním centru se můžete seznámit s modely zařízení elektrárny a mlžnou komorou, kde na vlastní oči uvidíte „zviditelněné“stopy záření, které je součástí našeho přirozeného prostředí, včetně záření kosmického.

Informační centrum pro mládež Třebíč
Třebíč

Informační centrum pro mládež Třebíč

Bezpečný prostor nejen pro studenty. Nabízí celou řadu služeb, počínaje poskytováním informací, podporou mládežnických projektů přes informační servis pro mladé lidi i pro neziskovky až po pronájem prostor pro mladé podnikatele a celou řadu dalších doplňkových služeb.

Kostel sv. Víta + podzemní prostory
Jemnice

Kostel sv. Víta + podzemní prostory

Na východním okraji města je gotický kostel sv. Víta, který byl v 15. století součástí františkánského kláštera. Interiér kostelíka pochází z 18. století – baroko. Za hlavním oltářem je nástěnná malba představující vstup sv. Víta na nebesa. Je dílem známého moravského malíře Josefa Winterhaltera, který ji namaloval v roce 1774. Zvenku je kostel neomítnut a jeho kamenné zdivo působí idylickým dojmem.

Kozí farma Dvůr Ratibořice
Ratibořice

Kozí farma Dvůr Ratibořice

V Ratibořicích - místní části Jaroměřic nad Rokytnou se nachází kozí farma „Dvůr Ratibořice“, který se mimo produkci a prodej kozích výrobků specializuje také na agroturistiku. Farma je pro veřejnost přístupná každou sobotu od 14.00 do 17.00 hodin. V tuto dobu je možné navštívit stáje se zvířaty, zakoupit si kozí výrobky nebo využít možnosti posezení a občerstvení.

Letecké muzeum Koněšín
Koněšín

Letecké muzeum Koněšín

Letecké muzeum Koněšín je zaměřeno na historii československého a českého letectví.
Masné krámy
Moravské Budějovice

Masné krámy

Původní masné krámy stály na tzv. Dolním rynku, dnes náměstí Míru a první zmínka o nich pochází z roku 1522. V roce 1837 byly tyto masné krámy zrušeny a namísto nich bylo v roce 1839 postaveno nových 12 krámů ve tvaru podkovy na zahradě a části školního dvora v dnešní Purcnerově ulici.

Městská věž
Třebíč

Městská věž

Nejvyšší dominanta města Třebíče stojí u kostela sv. Martina. Její historie sahá k roku 1335 a je spojena s markrabětem Karlem, pozdějším českým králem a římským císařem Karlem IV.

Mohelenská hadcová step
Mohelno

Mohelenská hadcová step

Chráněné území o rozloze 60 hektarů. Mohelenská hadcová step je pro některé z nich nejsevernější lokalitou, v níž se v Evropě vyskytují. v této rezervaci bylo popsáno kolem 60 nových druhů rostlinné i živočišné říše.

Mstěnice
Hrotovice

Mstěnice

K nejvýznamnější turistické atraktivitě patří archeologický výzkum zaniklé středověké vsi Mstěnice, která se nachází zhruba 4 km jižně od Hrotovic, kde turisté najdou základy původní tvrze a hospodářských stavení a informační tabule, které přibližují život středověké vesnice. Ves byla vypálena vojsky Matyáše Korvína v roce 1468 při tažení uherských vojsk na Třebíč. Archeologický výzkum je v současné době již ukončen.

Muzeum Jemnice
Jemnice

Muzeum Jemnice

Muzeum sídlí v historickém domě s renesančním jádrem na náměstí Svobody proti kostelu svatého Stanislava.

Muzeum Otokara Březiny
Jaroměřice nad Rokytnou

Muzeum Otokara Březiny

Muzeum je nejstarším literárním muzeem na Moravě. Básníkův byt je v něm zachován v původní podobě, studijní knihovna obsahuje celé Březinovo dílo. Správce muzea, Společnost Otokara Březiny, spravuje také archiv, ve kterém shromažďuje rukopisy, svědectví a osobní vyznání o Otokaru Březinovi, ale i o osobnostech které svým dílem ovlivnil a o jeho přátelích. Školní výpravy si mohou vybrat ze dvou březinovských videoprogramů a z téměř třiceti audioprogramů, které zahrnují i tématiku dalších osobností - Jakuba Demla, Františka Bílka, Jana Zahradníčka, Bedřicha Fučíka, Jiřího Kuběny a dalších.

Muzeum řemesel Moravské Budějovice
Moravské Budějovice

Muzeum řemesel Moravské Budějovice

Z 2. poloviny 17.století nechal vystavět hrabě Rudolf Jindřich Schaumburk z radnice a čtyř měšťanských domů. Interiéry a dispozice zámku jsou převážně renesančního a barokního původu. Muzeum Vysočiny Třebíči zde vybudovalo expozici zachycující historii města, zaniklá a zanikající městská řemesla. V zámeckých konírnách jsou pořádány nejrůznější výstavy a koncerty.

Muzeum Vysočiny Třebíč
Třebíč

Muzeum Vysočiny Třebíč

Muzeum Vysočiny Třebíč sídlí v bývalém valdštejnském zámku, jenž byl přestavěn v 16. století z původně benediktinského kláštera, který se nachází v severozápadní části města nad levým břehem řeky Jihlavy. Hlavní vchod do zámeckého areálu je mezi dvěmi renesančními budovami. Vlastní trojkřídlá zámecká budova uzavírá čtvercové nádvoří s bazilikou sv. Prokopa , která se v podstatě dochovala ve svém původním půdorysném rozvrhu a architektonické výstavbě a patří k významným románsko - gotickým památkám na našem území. Západně od zámku se rozkládá park, východně ohradní zbytky věží klášterního opevnění.

Náměšť nad Oslavou
Náměšť nad Oslavou

Náměšť nad Oslavou

Malé město na úpatí Vysočiny, 40 kilometrů západně od Brna, leží na malebných březích dolního toku řeky Oslavy. Místní jméno Náměšť je původem české. Označovalo se tak místo (sídliště nad řekou), kde bylo něco namístěno, nashromážděno, naplaveno - písek, spraš, hlína. Náměšťsko zasáhly, byť jen sporadicky, téměř všechny vlny moravského pravěkého osídlení. Směřovaly už od paleolitu proti toku řek Oslavy a Jihlavy. Počátky systematického osídlení Náměšťska spadají však až do počátku 12. století. Podél řeky Oslavy vedla od nejstarších dob po návrších důležitá cesta vedoucí z brněnského podhradí k Jihlavě a dál do Čech. Nejstarší historická zpráva o této řece se váže k roku 1146 (aqua que dicitur Ozlawa).

Ocmanická rozhledna
Ocmanice

Ocmanická rozhledna

Rozhledna Ocmanice stojí na kopci ( 428 m.n.m.), jež se zvedá jižně nad stejnojmennou obcí. Rozhledna je velmi zajímavá 15 m vysoká dřevěná stavba ve tvaru osmibokého jehlanu s vnitřním kovovým schodištěm. Rozhledna byla postavena nad podzemním vodojemem obce Ocmanice. Rozhledna má jednu vyhlídkovou plošinu ve výšce 8 m a poskystuje sice krásný výhled, ale jen na blízké okolí. Vidět můžeme Ocmanice, Náměšť na Oslavou a nedaleké rybníky.

Outdoor Resort Březová
Rokytnice nad Rokytnou

Outdoor Resort Březová

Resort Březová je největším zážitkovým a adrenalinovým centrem na Vysočině, 10km od Třebíče, v malebném prostředí v blízkosti lesa, rybníku i luk. Rozléhá se na 13 hektarech a díky tomuto obrovskému prostoru nabízí maximální vyžití v moderním a stylovém zázemí přizpůsobeném pro dané cílové skupiny, které ročně využijí tisíce návštěvníků od těch čtyřletých až po seniory.

Paintball Jemnice
Jemnice

Paintball Jemnice

Hřiště na paintball je umístěno v bývalém muničním skladu o rozloze 45.000 m2. Je tvořeno uměle a přírodně vybudovanými překážkami. Zapůjčení kompletního vybavení zajištěno.

Památník Bible kralické
Kralice nad Oslavou

Památník Bible kralické

Památník Bible kralické se nachází v budově v sousedství bývalé tvrze, kde v letech 1578 - 1620 nalezla útočiště tajná bratrská tiskárna. Ta zde tiskla nejenom knihy náboženského charakteru (tj. bibli či bratrské kancionály), ale také nejrůznější světská díla a učebnice. Jejím nejvýznamnějším produktem však přesto zůstává šestidílná tzv. Bible kralická, náležící nejen k vrcholům tiskařského umění v našich zemích, ale kvalitou svého projevu především k pokladům českého jazyka, který přispěl k jeho uchování a rozvíjení v pozdějších dobách protireformace a exilu.

Pivovar Dalešice
Dalešice

Pivovar Dalešice

Pivovar v Dalešicích byl založen zřejmě koncem 16. století, jeho nejstarší budovy pochází ze 17. století. V roce 1882 bylo panství i pivovar v Dalešicích odkoupeno Antonem Dreherem, který se postaral o jeho modernizaci. Po roce 1925 (kdy byl pivovar vyvlastněn) fungoval jako Družstevní pivovar a sodovkárna, za socialismu patřil podniku Pivovary a sladovny Praha, v roce 1977 byl ukončen jeho provoz. Pivovar chátral i po revoluci až do roku 1999, kdy byl odkoupen současnými majiteli, kteří pivovar zachránili a obnovili výrobu piva. V areálu se nachází hotel, restaurace a výstavní expozice.

Rodný dům Jana Kubiše
Dolní Vilémovice

Rodný dům Jana Kubiše

Rodný dům Jana Kubiše získala obec Dolní Vilémovice do svého vlastnictví v roce 2009 v havarijním stavu. Záměr domek zrekonstruovat a vytvořit v něm muzeum hatil jen nedostatek prostředků. Obec vyhlásila veřejnou sbírku, která byla velmi úspěšná, za tři roky se vybraly dva miliony korun. Mezi dárci byli občané nejen ČR, ale i Slovenska a Francie. Nejvýznamnějšími dárci byli Nadace ČEZ, Kraj Vysočina, TTS Třebíč, Hotel zámek Berchtold a pan Alois Denemarek. Do sbírky se zapojily i hasičské sbory, Myslivecká sdružení, Vojenské historické skupiny a školy.

Rolnické muzeum manželů Kopečkových
Příložany

Rolnické muzeum manželů Kopečkových

Soukromé muzeum manželů Kopečkových se nachází v Příložanech, místní části Jaroměřic nad Rokytnou. Expozici tvoří zemědělské nářadí, náčiní, ale i předměty denní potřeby či vybavení domácnosti. Je zde poukázáno na dědictví minulosti venkovského života a hospodaření přibližně do roku 1950. Nezřídka jsou zde zastoupeny předměty z počátku 20. století, ale také exponáty starší i mladší.

Rozhledna Babylon
Kramolín

Rozhledna Babylon

Jedna z nejstarších rozhleden na Moravě se tyčí se na temeni Zeleného vrchu (491 m n.m.) nad obcí Kramolín. Kamennou empírovou vež dal postavit v roce 1831 majitel námeštského panství hrabě Jindřich Vilém Haugwitz pro potřeby zeměměřičů.

Rozhledna Mařenka
Štěměchy

Rozhledna Mařenka

Na nejvyšším bodě Třebíčska, vrcholu Mařenka (711 m n.m.), stojí nová rozhledna. Kombinací obvodového pláště z kamene a kovové konstrukce schodiště s dřevěnými prvky vznikla unikátní 31 metrů vysoká stavba, na jejímž vrcholu je zastřešené vyhlídkové molo.

Rozhledna na Pekelném kopci
Třebíč

Rozhledna na Pekelném kopci

Jižně od Třebíče vznikl v roce 2014 další zajímavý turistický cíl. Rozhledna, která se tyčí na vrcholu Pekelného kopce (572 m n m.), měří 26,5 metrů a jejím tvůrcem je architekt Pavel Jura. Rozhledna je tvořena z modřínového dřeva s kovovými prvky a její vzhled odráží znaky třebíčských UNESCO památek – baziliky sv. Prokopa a židovské čtvrti. Nejen turisté se tak mohou těšit na další lákavý cíl výletů, který nabídne krásný výhled na Třebíč i okolní krajinu.

Řeznické muzeum
Náměšť nad Oslavou

Řeznické muzeum

Řeznické muzeum v Náměšti nad Oslavou je unikátní nejenom svým zaměřením na řeznický obor ale především počtem exponátů. V muzeu jsou k vidění nejenom drobné nástroje, ale především velké výrobní litinové stroje na transmisní pohon. Spolu s prohlídkou si poslechněte poutavý výklad, který Vám poskytne ucelenou představu o vystavených exponátech a přiblíží Vám život řezníků.

Státní zámek Jaroměřice nad Rokytnou
Jaroměřice nad Rokytnou

Státní zámek Jaroměřice nad Rokytnou

Barokní zámek Jaroměřice nad Rokytnou patří k nejmohutnějším architekturám 1. pol. 18. stol. u nás i v Evropě. Řadí se mezi nejnavštěvovanější památky Vysočiny.

Státní zámek Náměšť nad Oslavou
Náměšť nad Oslavou

Státní zámek Náměšť nad Oslavou

Vznikl přestavbou dřívějšího gotického hradu. Vlastní zámek tvoří čtyři postupně seskupená křídla kolem ústředního nádvoří s proslulou Neptunovou kašnou uprostřed.

Vodojem Kostelíček
Třebíč

Vodojem Kostelíček

Nad městem u Kostelíčka na Strážné hoře stojí od roku 1940 Vodojem Kostelíček Třebíč. Tato stavba sloužila k zásobování města pitnou vodou až do 70. let minulého století. V současnosti návštěva objektu umožní nejen atraktivní pohled na město a všechny jeho památky, ale také krátké nahlédnutí do historie i současnosti třebíčského vodárenství formou audiovizuální projekce.

Zámek Jemnice
Jemnice

Zámek Jemnice

Zámek vznikl přestavbou zeměpanského hradu založeného patrně v první polovině 13. století. V 16. stol. byl hrad přestavěn na renesanční zámek. V roce 1842 koupil panství markrabě Alfons Pallavicini a došlo k velkolepé přestavbě celého areálu v pseudo-rokokovém stylu. Za války v roce 1943 zámek ukrýval vídeňské umělecké sbírky. Sloužil také jako ubytovna studentům vídeňské konzervatoře. Roku 1945 byl zámek konfiskován a zámecké budovy využívala armáda k ubytování mužstva. V roce 1992 zanikl jemnický vojenský útvar a zámek zůstal prázdný. Od roku 1994 je celý areál v majetku města Jemnice. Zámek je obklopen rozsáhlým parkem (21ha).

Zámek Dukovany
Dukovany

Zámek Dukovany

Pozdně barokní zámek v obci Dukovany prošel v letech 2015-2017 rozsáhlou rekonstrukcí. V rámci prohlídky s průvodcem můžete navštívit obytné prostory stavitelky zámku hraběnky Marie Brigity de Canal a seznámit se s historií tohoto kouzelného místa. Součástí trasy je i sál Pantehon s původními freskami z roku 1790. Anglický park je volně přístupný.

Zámek v Budišově
Budišov

Zámek v Budišově

Renesanční zámek, původně gotická tvrz ze 13. stol. Nejvzácnější je sala terrena v přízemí podle návrhu Antonína Josefa Prennera. Dnes je v zámku expozice přírodovědeckých sbírek Moravského zemského muzea v Brně.

Židovská čtvrť
Třebíč

Židovská čtvrť

Třebíčská židovská čtvrť: místo s neopakovatelnou atmosférou

Židovský hřbitov
Jemnice

Židovský hřbitov

Jelikož se hřbitov nalézá ve stejných místech jako na počátku existence židovské obce ve 14. století, patří bezpochyby k nejstarším židovským pohřebištím na Moravě. Najdeme ho asi 200 metrů jihozápadně od židovské čtvrti, pod parkem Obůrkou. Hřbitov má nepravidelný, téměř trojúhelníkovitý tvar. Ve svahu je asi 25 nepravidelných řad hrobových míst umístěných dosti nezvyklým způsobem - kolmo k vrstevnicím. Nejstarší dochované náhrobky pocházejí z konce 17. století, poslední pohřeb se uskutečnil na počátku 2. světové války.

Židovský hřbitov v Moravských Budějovicích
Moravské Budějovice

Židovský hřbitov v Moravských Budějovicích

Není přesně známo, kdy se Židé v Moravských Budějovicích usídlili, víme však, že zde žili ve druhé polovině 14. Století. Zesnulí židé byli dlouho pochováváni na okolních hřbitovech v Třebíči, v Jemnici a v Polici. Později byl založen vlastní hřbitov, který ale v 18. století zaniknul. Roku 1908 poskytlo město pozemek a byl založen nový hřbitov. První pohřeb se uskutečnil 11. 5. 1909, poslední pohřeb v roce 1942. Místo pro židovský hřbitov bylo určeno městskou radou asi 2 km jihozápadně od centra města v polích při silnici na Vranín na parcele v polní trati Na vejhonu zvané též Ve velkých dubových keřích, kde kdysi u panského Velkého rybníka býval lesík Dubina – Husova ul. čp. 795. Darovaný pozemek o rozloze 1507 m2 byla zaknihován až v roce 1914.

Židovský hřbitov
Třebíč

Židovský hřbitov

Jeden z největších v Česku

Jeden z největších a nejlépe zachovaných židovských hřbitovů v České republice, který sloužil až do nedávné doby. Nachází se na severní straně Hrádku a stoupá k němu dlouhá a klikatá vozová cesta. V písemných pramenech je poprvé zmiňován, i když nepřímo, roku 1636 v souvislosti s vrchnostenským nařízením o pohřbívání cizopanských Židů. Podle dosavadních poznatků je nejstarší židovský náhrobek datován k roku 1631, hřbitov tedy vznikl nedlouhou předtím. Kde se nacházel hřbitov středověké židovské komunity, není známo (tradice jej umísťuje poblíž benediktinského kláštera, dnešního zámku, do prostoru východně pod hradbami). Na počátku 20. století (1903) byla na hřbitově postavena hodnotná, dosud dobře zachovalá obřadní místnost. Pro svou kulturněhistorickou hodnotu byl židovský hřbitov spolu s ghettem a bazilikou sv. Prokopa prohlášen národní kulturní památkou (2002) a v roce 2003 byl zapsán do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.