Moravské Budějovice

Kaple sv. Jana Nepomuckého

Kapli dala postavit roku 1713 Terezie Polyxena, vdova po Václavu Renaltu ze Schaumburka.

Kaple stála na hřbitově, který byl vybudován v letech 1617 - 1620. Podle přání zůstavitele byl nad vchodem do kaple umístěn rodinný erb hrabat Schaumburků a ve výklenku na štítě soška sv. Jana Nepomuckého. Oltářní obraz ze života sv. Jana Nepomuckého namaloval roku 1824 místní samouk Vincenc Štípa. V současné době kaple slouží Českobratrské církvi evangelické.