Hrotovice

Mstěnice

K nejvýznamnější turistické atraktivitě patří archeologický výzkum zaniklé středověké vsi Mstěnice, která se nachází zhruba 4 km jižně od Hrotovic, kde turisté najdou základy původní tvrze a hospodářských stavení a informační tabule, které přibližují život středověké vesnice. Ves byla vypálena vojsky Matyáše Korvína v roce 1468 při tažení uherských vojsk na Třebíč. Archeologický výzkum je v současné době již ukončen.

Více informací zde»»