Moravské Budějovice

Chrám sv. Jiljí a vyhlídková věž

Trojlodní chrám s presbytářem je dominantou dotvářející charakteristické panorama Moravských Budějovic.

Původně se jednalo o románský kostel z 1. poloviny 13. století. Do období gotiky se datuje kněžiště. Oltářní obraz kostela namaloval vídeňský malíř Ignác Dullinger. V období baroka byly přistavěny lodě a 50 m vysoká věž, která stojí při severní straně presbytáře od roku 1714. Dochovaly se v ní dva zvony – první z roku 1532 o váze 300 kg a druhý z roku 1535 o váze 1700 kg. Vyhlídkový ochoz se nachází ve výšce 26 m a vede z něj 128 schodů. Uvidíte z něj široké okolí a při dobrém počasí dokonce Alpy. 

Farní areál s hradební zdí a baštou se nachází se západně od chrámu sv. Jiljí. Dominantou areálu je patrová budova fary stojící na terase městského opevnění. Na jejím barokním štítu je vepsán letopočet 1779. Pamětní deska na objektu připomíná působení spisovatele Václava Kosmáka ve městě. Další části areálu jsou zbytky městského opevnění, které tvoří části hradeb, okrouhlá bašta a městská brána pod farou.