O DMO Třebíčsko

Destinační kancelář

Třebíčsko se nachází v moravské části Českomoravské vrchoviny a je součástí kraje Vysočina. Tvoří jej oblasti Třebíčsko (Třebíč a okolí), Náměšťsko, Hrotovicko, Jaroměřicko, Moravskobudějovicko a Jemnicko. Jedná se o turistickou oblast s velkým počtem menších obcí rozmístěných mezi rybníky, potoky, louky, lesy a remízky.

Rozvoj Třebíčska

Předmětem činnosti sdružení je tvorba, realizace, a rozvoj regionálních projektů a s tím spojená spolupráce s ostatními subjekty včetně subjektů zahraničních.

Třebíčsko - moravská Vysočina

Destinace se nachází na území bývalého okresu Třebíč. Na jejím území se nachází tři obce s rozšířenou působností. Přehled obcí a partnerů naleznete v článku. 

V naší destinaci se nachází 167 obcí. Jejich přehled naleznete níže. 

Propagace a marketing

Turistickou oblast Třebíčsko propagujeme několika kanály, ať už se jedná o PR články, tiskové zprávy, nebo reportáže. 

Strategické dokumenty

Strategické dokumenty sdružení Rozvoje Třebíčska. Dokumenty, jejichž prostřednictvím je řízen rozvoj cestovního ruchu na Třebíčsku. Marketingové a komunikační plány, rozvojové dokumenty a akční plány. 

Tourism learning area

Destinační kancelář TŘEBÍČSKO MORAVSKÁ VYSOČINA, zřízená v rámci činnosti zájmového sdružení právnických osob ROZVOJ TŘEBÍČSKA svojí veškerou činností reflektuje trvale udržitelný rozvoj cestovního ruchu na daném území, tedy takový, který zabezpečuje současné i budoucí potřeby účastníků CR a přitom pomáhá rozvoji území a s přihlédnutím k šetrnému využívání kulturních i přírodních hodnot vede k dlouhodobé prosperitě oblasti.