Rozvoj Třebíčska

Předmětem činnosti sdružení je tvorba, realizace, a rozvoj regionálních projektů a s tím spojená spolupráce s ostatními subjekty včetně subjektů zahraničních.

Rozvoj Třebíčska,

zájmové sdružení právnických osob, Masarykovo nám. č. p. 116/6, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1,

evidované pod spisovou značkou L 19644 u Krajského soudu v Brně

IČ: 70942790

bankovní spojení: č. ú. 86-3593490247/0100

Datová schránka: 3fqyq3b


Jménem Sdružení jedná předseda představenstva, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda. Podepisování (provádění písemných právních jednání) za Sdružení se děje tak, že k názvu Sdružení připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda.

Mgr. Pavel Pacal, předseda sdružení

Mgr. Hana Škodová, místopředsedkyně sdružení


Stanovy sdružení jsou k dispozici zde»»Soubory ke stažení

Stanovy