Tourism learning area

Destinační kancelář TŘEBÍČSKO MORAVSKÁ VYSOČINA, zřízená v rámci činnosti zájmového sdružení právnických osob ROZVOJ TŘEBÍČSKA svojí veškerou činností reflektuje trvale udržitelný rozvoj cestovního ruchu na daném území, tedy takový, který zabezpečuje současné i budoucí potřeby účastníků CR a přitom pomáhá rozvoji území a s přihlédnutím k šetrnému využívání kulturních i přírodních hodnot vede k dlouhodobé prosperitě oblasti.

Destinační kancelář TŘEBÍČSKO MORAVSKÁ VYSOČINA se zavazuje důsledně dodržovat Globální etický kodex cestovního ruchu (UNWTO).


Tourism learning area umožňuje stát se konkurenceschopnými partnery, kteří jsou schopni udržet krok s rychlou dobou, a to díky lepší soudržnosti a spolupráci na všech úrovních.