Náměšť nad Oslavou

Kostel sv. Jana Křtitele

Barokní děkanský kostel sv. Jana Křtitele na Masarykově náměstí v Náměšti nad Oslavou byl postaven hrabětem Janem Baptistou z Werdenbergu v roce 1639. Původně na tomto místě stával starý románský kostel. Ten v roce 1629 spolu s celým městečkem padl za oběť velikému požáru.

Hlavní oltářní obraz znázorňuje křest Krista. Čelní oltář a doprovodné sloupoví je z umělého mramoru a barokní andělé jsou z pozlaceného dřeva, jejich autorství je připisováno Josefu Winterhalderovi staršímu.  Na bočních stěnách presbytáře najdeme vlevo obraz sv. Jana Nepomuckého. Původní varhany s 13 rejstříky byly v roce 1961 nahrazeny novými dvoumanuálovými varhanami. Barevné vitráže oken byly osazeny v roce 1912. Ke zvonu z roku 1665 o hmotnosti 410 kilogramů přibyly v roce 1993 další dva zvony.