Kdousov

Kostel sv. Linharta

Kdousov

Monumentální barokní kostel v Kdousově dominující širokému okolí. 

 

 

Pozdně barokní jednolodní stavba s klasicistními prvky pochází z poloviny 18. století. Najdeme v ní odsazené kněžiště, vlevo od kněžiště je umístěna kaple Panny Marie Bolestné, vpravo je umístěna sakristie a nad ní oratoř. Nad rizalitem kostela se tyčí věž. V kostele jsou celkem tři oltáře, autorem oltářního obrazu je Johan Leopold Daysigner.