Kdousov

Kostel sv. Linharta

Kdousov

Monumentální barokní kostel dominující širokému okolí. 

Zbudován kolem poloviny 18. stol. Vysvěcen vysvěcen 2. července 1767. Pozdně barokní jednolodní stavba s klasicistními prvky, s odsazeným kněžištěm, vlevo od kněžiště je umístěna kaple Panny Marie Bolestné, vpravo je umístěna sakristie, nad níž je oratoř. Nad rizalitem kostela se tyčí věž. V kostele jsou celkem tři oltáře, autorem oltářního obrazu je Johan Leopold Daysigner.