Jemnice

Kostel sv. Víta + podzemní prostory

Gotický kostel sv. Víta byl v 15. století součástí františkánského kláštera. Interiér pochází z 18. století, je tedy barokní. Za hlavním oltářem je nástěnná malba představující vstup sv. Víta na nebesa. Vytvořil ji známý moravský malíř Josef Winterhalter v roce 1774.

 

Výjimečná malba

Zvenku je kostel neomítnut a jeho kamenné zdivo působí idylickým dojmem. V roce 2012 byly v kostele v rámci restaurátorských prací objeveny středověké nástěnné malby s námětem Koruny Panny Marie, která je ve všech ohledech výjimečnou památkou nástěnného malířství v českých zemích.

Podzemí bývalého kláštera

Pod kostelem sv. Víta se nacházejí podzemní prostory bývalého františkánského kláštera. Klášter byl již kolem roku 1560 opuštěn a v druhé polovině 17. století byly budovy konventu zbořeny. Kromě kostela a podzemních prostor se z areálu bývalého františkánského kláštera zachoval ještě fragment náběhu klenby křížové chodby a hrotitý zaslepený portálek na severní fasádě kostela sv. Víta. Podzemní prostory jsou významným dokladem existence bývalého františkánského kláštera a součástí středověké historie města Jemnice.

Podzemní prostory přístupné současně s otevřením kostela sv. Víta.