Jemnice

Kostel sv. Víta + podzemní prostory

Na východním okraji města Jemnice se nachází gotický kostel sv. Víta, který byl v 15. století součástí františkánského kláštera.

Interiér kostelíka pochází z 18. století – baroko. Za hlavním oltářem je nástěnná malba představující vstup sv. Víta na nebesa. Je dílem známého moravského malíře Josefa Winterhaltera, který ji namaloval v roce 1774. Zvenku je kostel neomítnut a jeho kamenné zdivo působí idylickým dojmem.

V roce 2012 byly v kostele v rámci restaurátorských prací objeveny středověké nástěnné malby s námětem Koruna Panny Marie, která je ve všech ohledech výjimečnou památkou nástěnného malířství v Českých zemích.

Pod kostelem sv. Víta se nacházejí podzemní prostory, které byly v roce 2007 uznány za kulturní památku.

Otevřeno:

červenec + srpen

Út - Ne 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00

Aktuální informace na www.tic.jemnice.cz nebo tel. 721 508 737.