Templštejn

Templštejn

Jediný templářský hrad u nás. Zřícenina od 17. století, znovuobjeven trampy a výletníky na přelomu 19. a 20. století. 

Hrad byl postaven na konci 13. století řádem Templářských rytířů (od nich je odvozen název hradu) na skalním ostrohu nad údolím řeky Jihlavy. Po rozpuštění řádu hrad často měnil majitele. O jeho zániku se mnoho neví. Z vykopávek, které probíhaly na přelomu 19. a 20. století, se usuzuje, že hrad v 16. století vyhořel. Již nikdy nebyl obnoven a v 17. století se stal sídlem loupeživých tlup. Od konce 19. století se hrad stal cílem výletníků a trampů.