Kralice nad Oslavou

Kralická tvrz

První zmínka o gotické tvrzi vybudované rodem Kralických z Kralic je z roku 1379. 

Kolem roku 1545 nechal Jindřich Kralický tvrz přestavět na renesanční zámeček, který v roce 1572 prodal svému synovci Karlu st. z Žerotína, majiteli nedaleké Náměště. Na jaře 1578 sem byla přemístěna z Ivančic tiskárna Jednoty bratrské, která zde pracovala až do roku 1622. V Kralicích bylo vytištěno více než 70 titulů, z nichž nejvýznačnější byla Kralická bible vydaná v šesti dílech v období 1579-1594. Byla zde i rozsáhlá knihovna pro překladatele, knihařská dílna i bratrská škola. Po přepadení tvrze byla roku 1622 tiskárna převezena přes Náměšť nad Oslavou do Lešna. 

Zámeček byl nato vypálen a místo zpustlo natolik, že se povědomost o něm vytratila. Až roku 1956 byl zahájen archeologický průzkum vedený Vlastou Fialovou. Jeho výsledky jsou následně vystavovány v přilehlé budově Památníku, postaveném v letech 1967-1969.