březník

Lamberk

Na hradě Lamberk na Náměšťsku poblíž obce Březník žil na přelomu 14. a 15. století loupeživý rytíř Jan, zvaný Sokol. Spolu se Sedleckým hradem, který leží na protějším břehu řeky, tvoří tzv. hradní dvojici.

Jan Sokol podnikal loupeživé výpravy a byl zdatným válečníkem. Byl vojevůdcem markraběte Prokopa a stal se významným spolubojovníkem Jana Žižky. Hrad byl po polovině 15. století pobořen, opuštěn a vzhledem k jeho poloze na úzkém skalním ostrohu se z něj mnoho nedochovalo. Dobře patrná je ve skále vytesaná přístupová cesta a část hradeb.