Hrotovice

Zaniklá ves Mstěnice

Zaniklá středověká ves Mstěnice se nachází zhruba 4 km jižně od Hrotovic. 

Nachází se zde základy původní tvrze a hospodářských stavení a informační tabule, které přibližují život středověké vesnice. Ves byla vypálena vojsky Matyáše Korvína v roce 1468 při tažení uherských vojsk na Třebíč. Archeologický výzkum zde probíhal od roku 1960 a v současné době je již ukončen.

Více informací zde»»