radonín

Střeliště

Hrádek byl vystavěn nejspíše na popud manželky Přemysla Otakara I. 

Po smrti Konstancie připadl hrádek k přibyslavickému kostelu a převzal funkci místního knížecího dvora. Ve třetině 14. století ho obdržela brněnská kapitula jako jeden ze zdrojů svých příjmů. O hrádek se ale příliš nestarala z důvodu jeho velké vzdálenosti od Brna a jiných držav, navíc byl zpustošen v 15. století za česko-uherských válek. V roce 1577 prodala hrádek a okolí Brtnickým z Valdštejna.

Hrádkem prochází modrá turistická značka vedoucí z Číchova do Brtnice.

Střeliště je zaniklý hrad kousek od Radonína na Třebíčsku.


Foto: www.trebiclive.cz