Lukov u Moravských Budějovic

Zřícenina kaple sv. Víta

Na vrchu Svatý Vít u Lukova stávala barokní kaple augustiniánských poustevníků. 

Kapli a přilehlou poustevnu postavil v roce 1677 v blízkosti křížů na uměle navršeném pahorku na vrcholku hory majitel moravskobudějovického panství Rudolf Jindřich ze Schaumburka. Na konci 17. století či na začátku 18. století byla kaple zneuctěna (o okolnostech se dnes zřejmě neví) a po novém vysvěcení byla přejmenována na kapli sv. Víta. V roce 1782 opustil poustevnu poslední poustevník a v roce 1783, v době josefínských reforem, byla kaple zrušena. A protože její zdivo hrozilo sesutím, byla roku 1788 zbořena.