Čalonice

Čalonice a zaniklá ves Čalonice

Hrad na ostrohu nad dnešní Dalešickou přehradou je poprvé zmiňován v roce 1392, podle archeologických nálezů byl postaven na konci 13. století. V blízkosti hradu se nachází zaniklá ves. 

Na místě se nalezlo množství hrotů šípů, které naznačují, že hrad zanikl na počátku 15. století za markraběcích válek.
Dnes na místě najdeme pouze skromné pozůstatky zdí a terénních nerovností. Vede sem neznačená cesta. Zmínky o zaniklé vsi Čalonice ležící nedaleko stejnojmenné zříceniny se objevují z let 1364. V druhé polovině 16. století už ves zřejmě neexistovala.