Moravské Budějovice

Masné krámy

Objekt na zpracování a prodej masa ve službách muzea.

Původní masné krámy stály na tzv. Dolním rynku, dnes náměstí Míru a první zmínka o nich pochází z roku 1522. V roce 1837 byly tyto masné krámy zrušeny a namísto nich bylo v roce 1839 postaveno nových 12 krámů ve tvaru podkovy na zahradě a části školního dvora v dnešní Purcnerově ulici.

Od roku 2003 je expozice opět přístupná veřejnosti. Spolu se sbírkami řemeslné a průmyslové výroby a dalšími, uměleckými, historickými a památkovými, umístěnými v sousedícím zámku, tvoří základ Muzea řemesel Moravské Budějovice, pobočky Muzea Vysočiny v Třebíči.

www.muzeum.mbudejovice.cz