Hrotovice

Muzeum Hrotovicka

Rekonstrukce objektu č. p. 2 v letech 2016-2018 vedla k vytvoření nového Muzea Hrotovicka. Navazuje na zájem místních nadšenců z dob dávno minulých, připomíná bohatou historii města a jeho okolí, stejně jako osudů našich předků. Nechybí zde archeologické nálezy z regionu, ani příběhy z historie od středověku (včetně zaniklé osady Mstěnice) až do 20. století včetně Hrotovické tragédie 8. 5. 1945. Muzeum si připomíná také hrotovického rodáka, malíře Františka Bohumíra Zvěřinu, ale i další hrotovické osobnosti, např. fotografa Karla Chrásta či výrobce stabilních motorů Jana Dolníka. Jeho dílna je součástí nové expozice, věnované místnímu průmyslu a zemědělství. Prohlídková trasa je obohacena o interaktivní prvky, které jsou určeny hlavně pro dětské návštěvníky muzea.

Webové stránky: www.muzeumhrotovice.cz

Vstupné:  Děti : 20,- Kč

                Dospělí : 40,- Kč

                Rodinné: 60,- Kč

                ZTP,  Senioři 65 + :  20,- 

Adresa:  nám. 8. května  2

              675 55, poš. Hrotovice, okr. Třebíč


Historie muzejnictví v Hrotovicích

Myšlenku založit v Hrotovicích muzeum pojal už před první světovou válkou ředitel měšťanské školy J. Černý s archeology J. Palliardim a F. Vildomcem a jejich spolupracovníky V. ČapkemI. L. Červinkou. Cílem bylo vystavit bohaté archeologické nálezy z blízkého okolí. V roce 1935 byl ustaven „Musejní odbor“ a 4. července 1937 bylo slavnostně otevřeno v několika zámeckých místnostech muzeum. Součástí muzea byla i tzv. „Zvěřinova síň“, která vznikla díky iniciativě odborného učitele Jana Žaluda. Muzeum dále vystavilo listinné památky, prehistorické a středověké nálezy, nechyběl ani folkloristický kout a pracovna. Síň, vedoucí k místnostem, sloužila k vystavení předmětů spadajících do oddělení zemědělského. 

V období 2. světové války nevyvíjelo muzeum v Hrotovicích žádnou činnost, jeho správce, učitel Jan Žalud, byl zatčen v roce 1939 a německým soudem odsouzen k mnohaletému těžkému žaláři .

K 17. lednu 1941 byly místnosti muzea zabrány úřady a tímto byla činnost muzea ukončena. Po válce se muzeum vrátilo k původní činnosti, ale po roce 1962 zůstaly v Hrotovicích pouze předměty z pozůstalosti malíře Zvěřiny, které byly později umístěny v jeho rodném domku, ve kterém se nachází současné nové muzeum. Ostatní předměty byly předány do Muzea v Třebíči a Brně.