Moravské Budějovice

Muzeum Moravské Budějovice

Muzeum Moravské Budějovice pobočka Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace nabízí návštěvníkům dvě nové stálé expozice v městském zámku a v prostorách nedalekých Masných krámů. Muzeum také nabízí možnost navštívit sezónní výstavu a pro odbornou veřejnost využít knihovnu zaměřenou na řemesla a zdejší region.

Expozice: 

Řemesla a živnosti jihozápadní Moravy:

Expozice Řemesel a živností jihozápadní Moravy naskýtá seznámení s historií řemesel obecně, ale i ve zdejším kraji, od středověku až po průmyslovou výrobu ve 20. století. Součástí je krátká filmová projekce.
Nalezenete zde řemesla jako je například řezník, pekař, pilníkář, zámečník, hodinář, krejčí, kloboučník, švec a podobně. 
Expozice je v budově zámku a v nedalekých masných krámech. S prohlídkou se prolíná i interaktivní dětská linka, ve které si můžete pohrát Vy i Vaše děti. 

Masné krámy jsou neobyčejně dochovanou stavbou z roku 1839. Původně zde prodávali své výrobky řezníci. Dnes Vám zde nabízíme nahlédnutí do řemeslných dílen a ukázku řemesel a řemeslného nářadí, či náčiní. 

Trasa je určena bez souvislého výkladu průvodce.

 

Příběh města a zámku

Expozice Příběh města a zámku přibližuje život na moravskobudějovickém zámku a historii města od jeho počátku až po současnost. Návštěvník se tak seznámí s každodenností poddaných, s osobnostmi, ale i významnými událostmi města, které uvlivnily jeho současnou podobu. Součástí expozice jsou také 3D modely města, které zobrazují podoby a události z historie města.

Druhá část ukazuje život šlechticů na zdejším panství. K vidění je například vrchnostenská kancelář nebo zámecké prostory rekonstruované do podoby z přelomu 19. a 20. století, kdy na zámku pobývala starohrabata Salmovi.  

Trasa s průvodcem. Prohlídka ve stanovený čas (každou celou hodinu).


Více informací na: https://www.muzmb.cz/