Kralice

Památník Bible kralické

Bible kralická nese název podle místa svého tisku. Vytiskli ji čeští bratři v Kralicích nad Oslavou.  

Je to první český překlad bible z původních jazyků, nikoli zprostředkovaně z latinské Vulgáty.

Památník Bible kralické se nachází v sousedství bývalé tvrze, kde v letech 1578-1620 nalezla útočiště tajná bratrská tiskárna. Vedle náboženských knih tiskli i nejrůznější světská díla a učebnice. 

Památník navrhl přední český architekt a urbanista prof. architekta Bohuslav Fuchs jako místo důstojného uložení bohatých materiálů z výzkumu kralické tvrze a ze sbírek Muzejního spolku.

V současné době je uzavřen, připravují se nové expozice.