Lukov

Pamětní síň pátera Jana Buly

Nelehkou dobu 50. let 20. století připomínají dvě stálé expozice v budově fary v Lukově. 

Jan Bula, místní rodák a kněz, byl odsouzen k trestu smrti v souvislosti s babickými událostmi. Dne 2. července 1951 byli v Babicích zastřeleni tři funkcionáři místního národního výboru. Tato událost se stala pro komunistický režim záminkou k diskreditaci a pronásledování církve a soukromých zemědělců v kraji, kde byl značný odpor ke kolektivizaci. Z Lukova a Vícenic bylo násilně vystěhováno osm rodin, které byly označeny za vesnické boháče. S jejich osudy vás seznámí expozice Vyhnanci.

Pamětní síň je otevřena celoročně, pro návštěvu je nutná předchozí domluva na telefonu: 724 448 251, 568 421 349.