Dolní Vilémovice

Rodný dům Jana Kubiše

V Dolních Vilémovicích se podívejte do rodného domu Jana Kubiše. Je otevřený celoročně. 

Jan Kubiš s Jozefem Gabčíkem tvořili skupinu Anthropoid. Jejich úkolem bylo provedení atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.  Život rodáka z Dolních Vilémovic připomíná expozice v jeho rodném domě. Ten vlastní obec od roku 2009. Díky veřejné sbírce a úsilí mnoha lidí se podařilo dům opravit.  Když stavební firma při rekonstrukci prověřovala stav schodiště, objevila pod nánosem prachu v prvním schodu ukrytý historický poklad: dokumenty, dopisy a fotografie, plášťové límcové výložky, nárameníky četaře délesloužícího pěchoty, stříbrný čepicový odznak, stříbrný podbradník a rukávové označení pro délesloužící poddůstojníky, límcové označení pěšího pluku 34 „Střelce Jana Čapka“, čtyři knoflíky a poddůstojnický bodák k pušce Mannlicher M95 ve vycházkové úpravě. Mezi nalezenými dokumenty je také Kubišovo potvrzení o propuštění z činné služby z listopadu 1938, jeho domovský list, propouštěcí vysvědčení a legitimace sociálního pojištění.

Rodný dům otevřeli v roce 2013 na sté výročí narození Jana Kubiše. Před domem stojí busta od sochařského páru Bohumíry Smolejové a Stanislava F. Mullera.

Domek je otevřen celoročně (mimo pondělí). Veškeré návštěvy je třeba si dopředu domluvit s paní Fňukalovou na telefonu 601 388 300.