Nejvíce turistů zavítalo do informačního centra Jaderné elektrárny Dukovany

4.3.2024

Nejnavštěvovanějším sdruženým turistickým cílem na Třebíčsku se v roce 2023 stal Zámecký areál v Třebíči. Nejnavštěvovanějším jednotným turistickým cílem bylo Informační centrum Jaderné elektrárny Dukovany následované zámkem v Jaroměřicích nad Rokytnou a památkami UNESCO v Třebíči. Nejvyšší procentuální nárůst návštěvnosti zaznamenala Městská věž v Moravských Budějovicích. K navýšení počtu návštěvníků došlo také u některých koupališť.

Destinační kancelář Třebíčsko sleduje dlouhodobě návštěvnost turistických cílů na svém území. Jedná se o atraktivity se zpoplatněným vstupem nebo evidovanou návštěvností. Definování cílů vychází z metodiky agentury CzechTourism. V roce 2022 se jednalo o 19 turistických cílů, z toho dva sdružené turistické cíle. V loňském roce se stal novým turistickým cílem Kostel sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou. Destinační kancelář sleduje rovněž turistické cíle, které nejsou definovány v metodice agentury CzechTourism, ale jedná se o významné atraktivity na území. Návštěvnost turistických cílů na Třebíčsku v loňském roce klesla o 4,5 %.

Na území destinace se nachází dva sdružené turistické cíle


Zámecký areál Třebíč – Muzeum Vysočiny Třebíč (zámek), Bazilika sv. Prokopa, expozice Cesty časem a Zmizelá Třebíč, výstavní síň Předzámčí


Muzeum Vysočiny Třebíč – muzeum (zámek), Šmeralův statek, depozitář, pobočky v Moravských Budějovicích a Jemnici

 

Sledované turistické cíle v roce 2022 (dle metodiky CzT)


Informační centrum Jaderné elektrárny Dukovany
Muzeum Vysočiny Třebíč
Státní zámek Jaroměřice nad Rokytnou
Zadní synagoga a Dům Seligmanna Bauera Třebíč
Bazilika sv. Prokopa Třebíč
Vyhlídková věž kostela sv. Martina Třebíč Vodní elektrárna Dalešice
Větrný mlýn Třebíč
Muzeum řemesel Moravské Budějovice
Zámek Budišov
Letecké muzeum Koněšín
Vodojem Kostelíček Třebíč
Alternátor - ekotechnické centrum Třebíč
Zámek Police
Expozice Cesty časem, Třebíč
Galerie Franta Třebíč
Muzeum Jemnice
Výstavní síň Předzámčí
Kostel sv. Markéty Jaroměřice nad Rokytnou