Třebíč

Židovský hřbitov v Třebíči

Jeden z největších a nejlépe zachovaných židovských hřbitovů v České republice se nachází v Třebíči. 

Najdete zde asi 11 000 hrobů a 3 000 náhrobků. V písemných pramenech je poprvé zmiňován roku 1636 v souvislosti s vrchnostenským nařízením o pohřbívání cizopanských Židů. Podle dosavadních poznatků je nejstarší židovský náhrobek datován k roku 1631. Není známo, dde se nacházel hřbitov středověké židovské komunity. Tradice jej umísťuje poblíž benediktinského kláštera, dnešního zámku, do prostoru východně pod hradbami. Na počátku 20. století (1903) byla na hřbitově postavena hodnotná, dosud dobře zachovalá obřadní místnost. 

Pro svou kulturněhistorickou hodnotu byl židovský hřbitov spolu s ghettem a bazilikou sv. Prokopa prohlášen národní kulturní památkou (2002) a v roce 2003 byl zapsán do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

 

Židovský hřbitov je volně přístupný veřejnosti, v případě zájmu o prohlídku s průvodcem kontaktujte pracovníky Turistického informačního centra Zadní synagoga.

Otevírací doba: židovský hřbitov je otevřen denně

květen-říjen: 9:00-18:00

březen, duben: 9:00-17:00 

listopad-únor 9:00-16:00