Nové Syrovice

Habrová seč

Kromě vzácných rostlin a živočichů zde najdete i trojici neobvyklých barokních staveb. 

 

Habrová seč je přírodní rezervace jižně od obce Nové Syrovice u Moravských Budějovic. Rozkládá se na ploše přes třinácti hektarů. Kolem celého území vede jedna z větví Graselovy stezky.

Pověst praví, že majitel syrovického panství byl velmi zbožný člověk a chtěl na svém pozemku postavit kostel. Nicméně úřady mu to nepovolily, postavil tedy tři samostatné stavby, které představují jednotlivé části kostela. První z nich, Sibyla, je malý letohrádek u potoka. Pokud bychom považovali trojici staveb za jeden celek, jak nám pověst o roztroušeném lesním kostele napovídá, pak můžeme Sibylu považovat za kněžiště či sakristii tohoto kostela. Druhá stavba, Lusthaus, je loveckým zámečkem. Stojí na křižovatce lesních cest, symbolicky na místě setkávání. Je tedy jasné, že představuje hlavní loď. Třetí stavbou je Špice. Už podle názvu lze předpokládat, že symbolizuje věž kostela, jedná se však pouze o cca tři metry vysoký obelisk.