Mohelno

Mohelenská hadcová step

Národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step je klenotem české přírody.

 

 

 

Jedinečné stepní louky a lesostepi pokrývající svahy nad meandrem řeky Jihlavy nazývaným Čertův ocas jsou domovem řady významných rostlinných i živočišných druhů. Projděte se po této světově významné lokalitě, provede vás naučná stezka doplněná směrovými značkami a tabulemi s mapou a výkladem. Začíná i končí na parkovišti v obci Mohelno. Stezka má deset tematických zastávek, každý z panelů popisuje bezprostřední okolí zastávky, biotop a další zajímavosti. 

Hadcova step získala název od horniny hadec neboli serpentinit. Tmavá barva hadcové horniny, vysoký obsah hořčíku, nízké srážky a sluneční záření mají vliv na suché a teplé klima zdejšího území. Dokonce je tu průměrná teplota o deset stupňů vyšší než v nedalekém Mohelně.