Třebíč

Naučná stezka Masarykovy sady v Třebíči

Návštěvníky Třebíče láká revitalizované návrší nad židovskou čtvrtí

Místní lesoparku neřeknou jinak než Hrádek, ale sady založené v tomto místě ve 20. letech 20. století byly pojmenovány po prvním československém prezidentovi Tomáši Garrigue Masarykovi. Nově tudy prochází naučná stezka se 13 zastaveními.

Naučná stezka začíná v blízkosti ZŠ Týnská. 13 zastavení seznámí návštěvníky s historií parku, faunou a florou nebo s místy spojenými s historií Třebíče jako je kruhová bašta nebo židovský hřbitov a další. Z Masarykových sadů se otevírají nejkrásnější pohledy na Třebíč a její památky včetně těch zapsaných od roku 2003 na Seznamu světového a kulturního dědictví UNESCO. Jedním ze zastavení je Masarykova vyhlídka vybudovaná v roce 1930 u příležitosti Masarykových 80. narozenin.