Náměšť nad Oslavou

Obora Náměšť nad Oslavou - Kralice

V oboře chovají myslivci dančí zvěře, proto je vstup do obory omezen. Zcela přístupná je v červenci a v srpnu. 

 

Náměšťská obora (někdy nazývána také Kralická obora) je tvořena vzrostlými buky lesními a duby letními. První zmínka o oboře u zámku je už z roku 1437. Plocha o rozloze 290 ha je ohrazena zdí o celkové délce 8 970 m. K ohrazení obory došlo pravděpodobně za panování Žerotínů v 16. století. Na dnešních 290 hektarů se rozšířila v 18. století.  Uprostřed obory stojí klasicistní zámeček Lusthaus, který dal postavit v první polovině 19. století majitel panství Jindřich Haugwitz. 

Domov pro daňky, brouky i další zvířata

Zachovalé buky lesní a duby letní v oboře pochází ze 17. století. Díky minimálním lesnickým zásahům tu najdeme až 80 druhů brouků, v nichž dominují krasci, zlatohlávci, kovaříci, páchníci hnědí a tesaříci. Dříve zde žila největší populace kavky obecné v Česku. 

V oboře si zastřílel na holuby Františka Ferdinanda d’Este

S historií obory souvisí i významná událost, kterou byla návštěva následníka habsburského trůnu Františka Ferdinanda d’Este. Když odjížděl v r. 1914 do Sarajeva, navštívil po cestě Kralickou oboru a pro ukrácení dlouhé cesty si zastřílel na tamní střelnici na živé holuby vypouštěné ze speciálních krytů. Holuby prodávali Haugwitzům místní sedláci, kteří tak měli zajištěný zajímavý příjem. Ptáci, kteří palbu přežili, se vraceli domů a mnohdy byli k těmto kratochvílím panstva prodáni i několikrát. Střelnice, která k těmto účelům sloužila byla věrnou kopií tehdejší známé střelnice v Monte Carlu. Tenhle historický objekt bohužel v r. 1973 vyhořel a zachoval se pouze zděný krb, který byl v posledních letech uchován pod novým přístřeškem, kde si lovci mohou odpočinout po mnohdy náročných lovech.

 

Informace ke vstupu do obory: Lesy ČR, Lesní správa Náměšť nad Oslavou

tel.: 956145 111, e-mail ls145@lesycr.cz