Lukov

Odpočinková zóna v obci Lukov - ukázková přírodní zahrada

Klidová zóna v centru obce převážně slouží maminkám s dětmi a ke schůzkám místní mládeže. Území je řešeno systémem štěrkových cest, v jejich středu je umístěna bylinková spirála z místního kamene.

V celé ploše je umístěno pět laviček, kruhová lavička kolem vzrostlé jabloně, altán se zelenou střechou, závěsná dvouhoupačka, vahadlová houpačka, dvě kladiny, skluzavka zakomponovaná do svahuvrbové teepee, vrbový tunel a skrýše z keřů.

V prostoru je keřová výsadba situována po obvodu především kolem plotu bývalého zemědělského družstva a kolem parkovacího stání a k sousední komunikaci tak, aby byla vytvořena hranice mezi parkem a jeho okolím. V zóně je vysazeno sedm vzrostlých listnatých stromů kvůli zastínění plochy. Všechna výsadba byla převážně zvolena z domácích jedlých dřevin a bylinných a trvalkových výsadeb.

Web: https://www.zivazahrada.com/