Třebíčsko

Přírodní park Třebíčsko

Množství polních cest přímo vybízí k projížďce na kole či k procházce touto krajinou. 

Chráněná oblast je tvořená balvanitými ostrůvky s lesíky a křovinami, rybníky, remízky i jednotlivými stromy v mírně zvlněné pahorkatině. 

Typickou krajinu Českomoravské vrchoviny naleznete jen pár kilometrů severně od Třebíče v přírodním parku Třebíčsko. Park protíná mnoho turistických stezek a okruhů, z nichž ty nejoblíbenější prochází Trnavou, Rudíkovem, Náramčí a Přeckovem. Trasy vás zavedou na Ptáčovský kopeček, Kobylinec, k Syenitovým skalám i k památným stromům a krásným rybníčkům. Je zde zachováno několik lokalit s výskytem ohrožených druhů, k těm nejatraktivnějším patří na jaře kvetoucí koniklec velkokvětý nebo smil písečný.

Pozoruhodná je i fauna ploštic, sarančat a kobylek, žije zde i pískomilný potemník písečný, motýli okáč kostřavový a vřetenuška ligrusová nebo užovka hladká. V blízkosti vod žije řada vodních ptáků, v okolí říček a rybníka Velký bor lze vidět důmyslně postavené hráze a ohryzané stromy od bobra evropského.

Část přírodního parku Třebíčsko se překrývá s ekologickým mikroregionem Horácko, který je považován za jeden z ekologicky nejčistších v republice.