údolí řek

Údolí Oslavy a Chvojnice

Oblíbený kus staré přírody, kam celoročně vyrážejí turisté a trampové.

Nachází se zde četná skaliska, chatové osady, vodní mlýny (Skřipinský, Senoradský a Ketkovický), romantické zříceniny (Lamberk, Sedlec, Kraví hora a Levnov neboli Ketkovický hrad vypínající se na skále nad soutokem Oslavy s Chvojnicí). Nad údolím se tyčí altán Gloriet a boční strž Divoká rokle s četnými peřejemi a drobnými vodopády.

Turistické značky vedou turisticky náročnými terény podél řeky, na několika místech je dokonce nutno řeku přebrodit. Nejlepší přístup je od Náměště nad Oslavou a dále údolím po červené turistické značce přes zříceninu hradu Lamberku ke Skřipinskému a Senoradskému mlýnu a odtud přes zříceninu hradu Levnova do Rapotic nebo do Oslavan.

Vyskytují se zde ve významné míře zákonem chráněný mlok skvrnitý, kriticky ohrožená ještěrka zelená, z hmyzu přástevník kostivalový, z rostlin potom vzácný mech dvouhrotec zelený, orchidej jazýček jaderský nebo na jaře kvetoucí koniklec velkokvětý.

Přírodní rezervace Údolí Oslavy a Chvojnice má být v budoucnu nahrazena vznikem národních přírodních rezervací (NPR) pod názvy Soutok Oslavy a Chvojnice a Divoká Oslava (NPR Divoká Oslava vznikl v roce 2019). 

Přírodní rezervace Údolí Oslavy a Chvojnice se nachází na rozhraní Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje na řece Oslavě od Náměště nad Oslavou po Čučice.