Myslibořice

Zámecký park Myslibořice

Na barokně přestavěný zámek navazuje zámecký park. Mezi nejkrásnější čísti patří most přes umělý vodní kanál. 

Areál zámeckého parku o rozloze 7 ha je registrovanou kulturní památkou. Umělý vodní kanál a most pocházejí rovněž z období před rokem 1800. Původní barokní kompozice parku byla souměrná podle osy zámecké budovy, která prochází mostem přes jírovcovou alej a vede až na Ostrý dvůr. V letech 1952 – 1991, kdy areál vlastnil československý stát, park velmi zpustl a zarostl náletovými dřevinami. Od roku 1991 jej spravuje Diakonie Českobratrské církve evangelické, která postupně dřeviny ošetřuje a obnovuje výsadbu.  V parku roste  772 kusů dřevin, zejména lip, javorů, jasanů a dubů. Mezi nejzajímavější patří soliterní červený buk s průměrem kmene 128 cm, dub v hospodářském dvoře s průměrem kmene 140 cm a torzo původní jírovcové aleje, které bylo ponecháno u hlavní cesty. Dominantou parku jsou také obnovené jírovcové aleje, které lemují hlavní cestu a břehy vodního kanálu, doplněné výsadbou červených jírovců. Roste zde také chráněný brambořík evropský, sněženky, bledule a křivatec. V sadech se zachovalo několik původních odrůd jabloní – Grávštýnské, Matčino, Krasokvět nebo Boskoopské. Množství živočišných druhů doplňuje několik párů hnízdících puštíků, poštolky a slípky zelenonohé. V roce 2016 byl zaznamenán výskyt vzácného nosorožíka kapucínka. Od roku 2001 se park pyšní titulem „Ukázková přírodní zahrada“.