Myslibořice

Zámecký park Myslibořice

Volně přístupný zámecký park v Myslibořicích je součástí domova pro seniory ve správě Diakonie Českobratrské církve evangelické. 

Na barokně přestavěný zámek, ve které sídlí domov pro seniory, navazuje zámecký park. Mezi nejkrásnější části patří most přes umělý vodní kanál. 

V letech 1952–1991, kdy areál vlastnil československý stát, park velmi zpustl a zarostl náletovými dřevinami. Od roku 1991 jej spravuje Diakonie Českobratrské církve evangelické, která postupně dřeviny ošetřuje a obnovuje výsadbu.  V parku roste 772 kusů dřevin, zejména lip, javorů, jasanů a dubů. Dominantou parku jsou obnovené jírovcové aleje, které lemují hlavní cestu a břehy vodního kanálu, doplněné výsadbou červených jírovců. Roste zde také chráněný brambořík evropský, sněženky, bledule a křivatec. V sadech se zachovalo několik původních odrůd jabloní – Grávštýnské, Matčino, Krasokvět nebo Boskoopské. Množství živočišných druhů doplňuje několik párů hnízdících puštíků, poštolky a slípky zelenonohé. V roce 2016 byl zaznamenán výskyt vzácného nosorožíka kapucínka.

Od roku 2001 se park pyšní titulem Ukázková přírodní zahrada.