Členské schůze

Setkání členů Rozvoje Třebíčska je podle stanov spolku stanoveno nejméně 1x do roka. Cílem společného setkání jsou jak organizační, provozní, ale také strategická témata, která musí být na základě stanov spolku odsouhlasena. 

Pozvání se posílá všem členům elektronicky a vždy 15 dní před konáním.

 

Členové:

Město Třebíč

Město Náměšť nad Oslavou

Město Hrotovice

Město Jaroměřice nad Rokytnou

Město Moravské Budějovice

Město Jemnice

Okresní hospodářská komora

Západomoravská vysoká škola Třebíč

 

Členská schůze 21. 4. 2021

Výstupy:

1. Úvodní část – prezence účastníků, volba předsedajícího a zapisovatele

2. Zpráva o činnosti

3. Zpráva o hospodaření za rok 2020

4. Členské příspěvky v roce 2021

5. Vstup sdružení do Sdružení turistických oblastí České republiky

6. Strategie

7. Různé


Členská schůze 26. 6. 2020

Výstupy:

1. Úvodní část – prezence účastníků, volba předsedajícího a zapisovatele

2. Zpráva o činnosti

3. Zpráva o hospodaření za rok 2019

4. Členské příspěvky v roce 2021

5. Různé