Pozvánka na školení

31.10.2019

Školení "Destinační management na Třebíčsku – příklady dobré praxe a moderní způsoby propagace" se uskuteční ve čtvrtek 31.10.2019, od 09:00 v zasedací místnosti A043, přízemí budovy Městského úřadu Třebíč, Masarykovo nám. 116/6.

Destinační management na Třebíčsku – příklady dobré praxe a moderní způsoby propagace

Školení se uskuteční ve čtvrtek 31.10.2019, od 09:00 v zasedací místnosti A043, přízemí budovy Městského úřadu Třebíč, Masarykovo nám. 116/6.

Školení je určeno pro představitele samosprávy měst a obcí v destinaci, pracovníky destinačního managementu, všechny pracovníky TIC, partnery destinace, spolupracující organizace, výrobce regionálních produktů a další aktéry v oblasti cestovního ruchu.

Program školení:

  • 8:30 Prezence
  • 9:00 Monika Brothánková - Public Relations, tiskové zprávy, beznákladová propagace v cestovním ruchu
  • 10:00 Martin Havlík - Zpracování a využití dat mobilních operátorů v cestovním ruchu
  • 11:00 Dana Daňová - Destinační management - koncepce, realizace, týmová spolupráce, praktické zkušenosti
  • 12:00 Eva Fruhwirtová - Media Relations, realizace press tripů a tiskových konferencí v cestovním ruchu
  • 13:00 Tomáš Čihák - Příklady dobré praxe - činnost krajské DMO Vysočina Tourism

Školení je zdarma. Občerstvení bude zajištěno po celou dobu konání semináře.

Přihlášení přes níže uvedený Google Formulář: 

Těšíme se na setkání! 

Tým destinačního managementu TŘEBÍČSKO - MORAVSKÁ VYSOČINA