Pracovní skupina oblastní a krajské DMO

Pravidelné setkání na úrovni krajské a oblastní DMO (destinační management oblasti) je stanoveno jednou měsíčně. 

Cílem těchto setkání je koordinace činnosti cestovního ruchu, vzájemná informovanost a příprava společných aktivit.

Členové: výkonní pracovníci Rozvoje Třebíčska (dále jen TMV)  a Koruny Vysočiny, ředitel/ka DMK Vysočina Tourism. Od roku 2024 nově pracocnící dmo Kraj pod Javořicí a Vysočina West. 

 

 • Duben 2023

Ve středu 10. dubna jsme měli příležitost setkat se s kolegy z oblastních destinací Vysočiny a zástupci krajské centrály cestovního ruchu Vysočina Tourism.

Naším cílem bylo projednat plány pro nadcházející letní sezónu a koordinovat naše aktivity. Diskutovali jsme o plánovaných press tripech a fam tripech, kontaktních kampaních, plánovaných exkurzích a využití influencerů. Bylo to skvělé setkání, během kterého jsme si stanovili další kroky a pravidla spolupráce.

 • Březen 2023

Spolu s manažery certifikovaných oblastních destinací na Vysočině jsme se účastnili jednání naší asociace STO ČR k chystaným změnám ve způsobu financování oblastních destinací ze strany MMR a ke změnám v certifikaci DMO.

 

 • Únor 2023

Setkání s krajskou centrálou proběhlo v koncem února a zaměřilo se na projednání smlouvy pro rok 2024.

Na základě plnění zadaných úkolů byla s destinací podepsaná smlouva o nákupu služeb.

 • Leden 2024

Fórum cestovního ruchu na Vysočině 2024 v resortu Svatá Kateřina bylo vynikající příležitost nejen pro setkání s kolegy z našeho odvětví, ale také pro prohloubení stávajících vztahů s partnery a krajskou centrálou Vysočina Tourism. Diskuze byla inspirující a plná podnětů. Vyměňovali jsme si názory, sdíleli zkušenosti a hledali nové cesty pro rozvoj cestovního ruchu

 


 

 • Září 2023

Setkání krajské dmo a TIC v turistické oblasti Třebíčsko. Proběhla terénní exkurze. 

- Navštívili jsme Stezku znamení a zámek v Náměšti nad Oslavou, srdce na Wilsonově skále - projekt SELFIEmísta, Pivovar Dalešice a Hotel Zámek  Valeč

 • Červen 2023

Setkání oblatních DMO a krajské Vysočina Tourism v Jihlavě
Hlavní témata byla:
- Veletrhy
- Školení
- Certifikace DMO
- Magazín Vysočina
- Na vlastní nohy Vysočinou 2024
- Kampaně VT
- Podzimní kampaň
- Press tripy: témata pro rok 2024
- Exkurze
- Plnění smlouvy: Témata

 • Květen 2023

Setkání oblatních DMO a krajské Vysočina Tourism v Jihlavě
Hlavní témata byla:
- Spolupráce se zahraničním zastoupením agentury CzechTourism
- Domácí a zahraniční veletrhy
- Smlouva o nákupu geolokačních dat od mobilního operátora
- Plán focení VT
- Smlouvy o nákupu služeb s DMO
- Produkty
- Kampaně
- MRK aktivity DMO

 • Duben 2023

Setkání oblatních DMO Koruna Vysočiny, Třebíčsko a Kraj pod Javořicí a zástupci měst Žďár nad Sázavou, Třebíč a Telč. na radnici v Třebíči.
Hlavní témata byla:
- Vytvoření společnéhéo produktu 3 UNESCO měst na Vysočině
- Příprava společné komunikace
- Téma komunikace
- Stanovení segmentů, které chceme oslovit

 • Leden 2023

Osobní setkání krajské DMO, certifikovaných DMO a nově vznikajících DMO v nové sídle krajské centrály.
Hlavní témata byla:
- Aktivity oblastních DMO pro následující období 2 měsíců
- Společné exkurze v oblastech
- Kulaté stoly s partnery VT
- Společná propagace na kontaktních kampaních a prostor pro prezentaci podnikatelů
- Smlouvy o spolupráci a partnerství (pokud bude potřeba probrat detaily)
- Vzdělávání


 


 

 • Prosinec 2022

Online setkání krajské DMO a certifikovaných DMO
Hlavní témata byla:
- Představení aktivit, které budou jednotlivé subjekty zahrnovat do projektu dotačního titulu MMR
- Koordinace jednotlivých aktivit v rámci území

 • Listopad 2022

Setkání krajské DMO, certifikovaných DMO a nově vznikajících DMO.
Hlavní témata byla:
- Smlouva o nákupu služeb
- Nastavení sběru dat za oblastní destinace pro rok 2023

 • Říjen 2022

Setkání krajské DMO, certifikovaných DMO a nově vznikajících DMO a zástupců podnikatelského sektoru proběhlo osobně na centrále Vysočina Tourism.
Hlavní témata byla:
- Představení cílů kulatého stolu
- Aktuální stav v území
- Shrnutí plánů do konce roku 2022
- Klíčová komunikační témata VT na rok 2023 a jejich naplnění z území
- Zahraniční trhy – příklady dobré praxe
- Informace z Konference Asociace hotelů a restaurací – p. Horká
- Diskuse

 • Září 2022

Setkání krajské DMO, certifikovaných DMO a nově vznikajících DMO proběhlo online formou.
Hlavní témata byla:
- Informace o aktivitách CZT ze zasedání krajských koordinátorů
- Informace o trzích ze setkání se ZZ (Slovensko, Německo, Rakousko, Itálie, Nizozemsko)
- SYNOLOGY
- Veletrhy 2023
- 3K platforma VT
- diskuse

 

 • Srpen 2022

Setkání krajské DMO, certifikovaných DMO a nově vznikajících DMO na pracovním jednání na Krajském úřadě v Jihlavě.
Hlavní témata byla:
- Marketingový plán krajské centrály pro rok 2023
- Aktivity a témata, se kterými bude pracovat v roce 2023 Vysočina Tourism
- Informace z území o konkrétních možnostech naplnění jednotlivých témat

 • Červenec 2022

Pracovní jednání DMO Koruna Vysočiny a krajské DMO Vysočina Tourism proběhlo osobně ve Žďáře nad Sázavou, přítomný byl i předseda Koruny Vysočiny.
Hlavní témata byla:
- Produkt UNESCO památek
- Zážitková karta
- Vymezení spolupráce

 • Červen 2022 II.

Setkání krajské DMO a certifikovaných DMO proběhlo online.
Hlavní témata byla:
- Svatby na Vysočině
- Vysočina dětem
- Školní výlety
- Kontaktní kampaně

 • Červen 2022 I.

Setkání krajské DMO, certifikovaných DMO, nově vznikající DMO a významných podnikatelů v Kraji Vysočina se zástupci CzechTourism a MMR. Hlavní témata byla:
- E-turista
- GDS a implementace do platformy Kudy z nudy
- Připravovaný zákon o cestovním ruchu

 • Květen 2022

Setkání certifikovaných DMO, krajskou DMO a nově vznikající DMO v Kraji Vysočina v Jihlavě. Hlavní témata byla:
- Marketingový plán 2022/23
- Novinky z regionů
- Financování oblastních DMO
- Zahraniční zastoupení
- Vyhodnocení kampaní
- Influenceři
- Venkovské památky

 • Duben 2022

Pravidelná schůzka se všemi certifikovanými DMO v Kraji Vysočina a Vysočina Tourism proběhla v dubnu opět online. Hlavní témeta byla:
- Dotační tituly na rok 2023
- Kudy z Nudy
- Turistická karta
- Zahraniční zastoupení – představení krajů
- Témata 2023
- Reklama TV – spoluúčast CZT
- Ediční plán
- Destinační videa MICE
- Prázdniny na venkově
- 4.-7. srpen Fun trip – Rakousko a Německo do 10 osob
- Představení nového dotazníků pro sběr dat – profil návštěvníka
- Travelcon

 • Březen 2022

Pravidelná schůzka se všemi certifikovanými DMO v Kraji Vysočina s Vysočina Tourism na témata uvedená níže:
- MS Horských kol
- Rozpočet Vysočina Tourism
- Vysočina Jedinečná (UNESCO a Santini)
- Kampaň "Vychutnej si přítomnost na lyžích"
- Kampaň "Vychutnej si přítomnost na Vysočině"
- Kampaň "Ochutnej Vysočinu"
- Školení
- Venkovské památky

 • Únor 2022 II.

Pracovní setkání vyvolané krajskou DMO ohledně komunikačních témat na následující období. duben - červen. Domluvili jsme se na průniku a spolupráce.

 • Únor 2022 I.

Únorové setkání certifikovaných DMO se neslo v duchu hledání podpory ze strany krajské DMO pro oblastní. Připravili jsme návrh podpory, který krajská DMO musí nechat schválit svým zřizovatelem.

Proběho představení nového manažera Koruny Vysočiny.

 • Leden 2022

Setkání proběhlo online, tentokrát na úrovni nejen certifikovaných DMO. Náš kraj se začíná pokrývat destinačními společnostmi a naše setkání bude v budoucnu pokračovat společně.

Na setkání byla představena společná komunikace na sociálních sítích, způsob, jak budeme mít příležitost být propagování prostřednictvím krajské DMO.

 


 

 • Prosinec 2021

Setkání s krajskou DMO proběhlo v rámci setkání partnerů Vysočina Tourism. Jako součást programu jsme dostali prostor k odprezentování našich marketingových aktivit v roce 2022.

Další setkání proběhlo online, které bylo již jen pro certifikované DMO a nová paní ředitelka představila své vize a směrování organizace Vysočina Tourism.

 • Listopad 2021

Společné setkání a školení organizované Vysočina Tourism. Téma školení: Technický marketing.
Příprava na nový spůsob koordinace cestovního ruchu, společná práce na marketingovém plánu Vysočina Tourism, pomocí které získáme možnost podpory i vlastních aktivit.

 • Říjen 2021

Setkání oblastních DMO a krajské DMO na setkání partnerů DMO Třebíčsko - Moravská Vysočina. Probrány nové plány a vize paní ředitelky, představení témat na rok 2022

 • Srpen 2021'
  Srpnové společné setkání bylo zrušeno z důvodu personálních změn na kraji.
 • Červenec 2021
  Vzhledem k personálním změnám na centrále cestovního ruchu kraje Vysočiny, bylo iniciováno setkání DMO s krajským odborem cestovního ruchuCílem setkání bylo představení vizí a směrů v cestovním ruchu oblastních DMO.
 • Červen 2021

  V měsíci červen došlo také k představení návrhu plnění smlouvy o partnerství mezi TMV a VT. TMV představila aktivity spolu s časovým i finančním plánem pro rok 2021, které vyplívají z plnění smlouvy.
 • Květen 2021
  Na schůzce jsme probrali připravené smlouvy o spolupráci a partnerství. Domluvili jsme operativní věci tak, aby již v květnu mohlo nastat plnění.
 • Duben 2021
  Pravidelná schůzka DMO v kraji. Ředitel VT informoval o ročním tématu CzT, kterým budou Tradice. Ze stran oblastních destinací byly vzneseny dotazy na připravovanou soutěž Kraje Vysočina na podporu cestovního ruchu, na systém podpory a spolupráce s ohledem na roční témata. Pan ředitel vyzval oblastní DMO k zaslání marketingového mixu, který by pro svoji oblast využily. Domluvili jsme se, že počkáme až na návrh smlouvy o společné podpoře, ohledně které proběhla minulý týden schůzka s vedoucími odboru regionálního rozvoje a také s odborem cestovního ruchu.
 • Březen 2021
  Opětovný pokus o nastavení systému spolupráce a podpory. Bohužel nebyly reflektovány požadavky ze strany oblastních destinací a nabídka byla více než nevýhodná. Z toho důvodu jsme odmítli tuto verzi spolupráce. Další schůzka již byla naplánována i s kolegy z Krajského úřadu Kraje Vysočiny a panem Radním pro kulturu a cestovní ruch.
 • Únor 2021/2
  Online setkání ohledně možnosti finanční podpory DMO od krajské DMO. Byla představena smlouva o zajištění služeb. Pan ředitel vsvětlit jeho záměr a následně předal podklady k posouzení představenstva oblastních DMO.
 • Únor 2021/1
  Telefonické setkání se zástupci Vysočina Tourism ohledně produktu a hlavního tématu roku 2021. Probrali jsme technické a marketingové záležitosti. Cílem bylo nastavit vzájemnou komunikaci ohledně přípravy strategických aktivit pro rok 2022. Nastavení správného toku informací a společného tahu na branku.
 • Leden 2021/1
  Pravidelné online setkání s produkt managerem Vysočina Tourism. Předání informací ohledně pokračování příprav na tématu roku 2021. Společný brainstorming ohledně možností propagace a uchopení v širším měřítku.
 • Leden 2021
 • Možnosti finanční podpory ze strany Vysočina Tourism. Zatím nebylo nic domluveno, budeme čekat na další kolo jednání.
  Spolupráce s připravovaným průvodcem, propagační materiál, který bude vydávat Vysočina Tourism. Proběhlo připomínkování.

 


 

 • Prosinec 2020
  V rámci společného vzdělávání jsme se účastnili online školení pro DMO v kraji Vysočina. Cílem školení bylo zlepšení práce na sociálních sítích a hledání vzájemné synergii v online prostředí.
 • Listopad 2020/4
  V rámci pozvánky od CzechTourism jsme se spojili s krajským koordinátorem, tak abychom synchronizovali další kroky a společně si naplánovali aktivity na roky 2021-2025. CzechTourism Strategy Day.
  Proběhl telefonický hovor s produktovou manažerkou ohledně koordinace aktivit s krajskou DMO. Dosavadní schůzky probíhaly formou převzetí a ztotožnění se s aktivitami Vysočiny Tourism a častokrát se duplovali s aktivitami našich destinací. Domluvili jsme se, že další setkání bude spíše o projektech do roku 2022. Navíc jsme se s oblastní DMO shodli na tom, že je potřeba profilovat náš brand Vysočiny, který zcela chybí.
 • Listopad 2020/3
  v rámci vzdělávání podnikatelů a všech subjektů v rámci DMO a kraje, jsme si zaplatili lektorku, online strategičku, která nám během 4 hodin odpoví na otázky jak na sociální sítě v době nouze. Školení se účastní i zástupci kraje.
 • Listopad 2020/2
  Pravidelná online schůzka s krajskou DMO a oblastní DMO. Probrali jsme plány do příštího týdne, přípravu podpory podnikatelů v cestovním ruchu s nadcházejícími Vánoci.
 • Listopad 2020/1
  S krajskou DMO jsme se domluvili na pravidelných schůzkách 1x za týden, každé úterý v 9:00 hodin. Krátká pracovní informativní schůzka nám pomůže lépe koordinovat činnosti v rámci kraje.
  Na první schůzce jsme byli obeznámeni s novými produkty kraje pro rok 2021, seznamem tiskovin, které budu v roce 2021 vytištěné. TMV představila produkt CR Dvanáct pokladů Třebíčska.
 • Říjen 2020/2 vzhledem k blížící se mu konci roku a aktuální práce na marketingových strategiích, akčních plánech a přípravě roku 2021 jsme se s kolegy domluvili, že se budeme pravidelně setkávat každé úterý v 9:00 hodin. Dnes proběhla první pracovní schůzka, na které byli za Vysočina Tourism účastni produktový manažeři. Představili nám jejich plán aktivit, na které můžeme navázat. Domluvili jsme se, že na dalších schůzkách by měli být i pracovníci marketingu, abychom byli plně informováni o aktivitách v návaznosti na produkty.
 • Říjen 2020/1 v rámci pravidelného vzájemného informování představila KV  Vysočina Tourism  projekt Zážitková karta Koruny Vysočiny. Vysočina Tourism zvažuje zavedení své karty na celé území a domlouvali jsme se, zda by se stala Zážitková karta Koruny Vysočiny pilotním a zkušebním projektem pro kraj.TMV o kartě zatím neuvažuje.
 • Školení Bezpečnost na internetu 13.10.2020
 • Září 2020/2
  setkání s ředitelem Vysočina Tourism a se zástupci z destinační společnosti Koruna vysočiny. Vzájemné představení se, svých projektů a vizí do budoucnosti.
  Přiblížení ročního tématu Vysočiny Tourism
  Představili jsme projekty, které budeme v blízké době realizovat
  Domluvili jsme se na finanční podpoře ze strany Vysočiny Tourism pro certifikované destinace v kraji. Jedná se o podporu 200.000,- Kč bez DPH.
 • Školení Nové metody v cestovním ruchu 23.9.2020
 • Školení Instagram 14.9.2020
 • Září 2020/1
  Společný telefonát ohledně plánů Vysočina Tourism - téma na rok 2021. Vysočina dětem. Vyjasnění si zaslání podkladů, představení hrubého plánu ze strany Vysočiny Tourism a domluvení se na základních 5 pilířích spolupráce.
 • Srpen 2020
  Společný pravidelný call ohledně několika témat.
 1. Vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu - příprava vzdělávání s doporučením lektorů a možností využití zkušeností v online marketingu Koruny Vysočiny.
 2. Koruna Vysočiny sklářská - představení způsobu navázaní na krajské téma a jeho rozpracování. Konzultace ohledně grafiky a obsahu.
 3. Společná propagace na akci ve Žďáře nad Sázavou v rámci Slavností jeřabin - domluven společný stánek, kde KV bude prezentovat nejen svoji destinaci, ale celý kraj.
 4. Pro TMV téma vsysočina sklářská naprosto nevyužitelné.
 • Červen 2020 pracovní schůzka tentokrát proběhla již fyzicky. Cílem schůzky byla informace o aktuálním dění v destinaci a také připravované aktivity a podpory ze strany Vysočina Toursim. Koruna Vysočiny byla požádána o pomoc při realizaci akce ve Světlé nad Sázavou, kde budeme mít také příležitost se prezentovat. Dále byl představen připravovaný projekt putování za sochami Michala Olšiaka a také Karta Koruny Vysočiny. Současně jsme obeznámili z průzkumu o obsazenosti ubytovacích zařízení.
 • Květen 2020/2 pracovní schůzka s Vysočinou Tourism ohledně společné propagace v OC City park.
 • Květen 2020/1 call domluvení se na zaslání fotografií na prezentaci, příprava projektu "mapování regionálních produktů kraje Vysočina".
 • Březen 2020/2 call příprava strategie na dobu po Covid-19. Domluvení vzájemné podpory přes sociální sítě. KV a TMV bude zasílat návrhy příspěvků na sociální sítě VysočinyTourism.
 • Březen 2020 jako reakci na nemožnost vzájemného setkávání jsme domluvili pravidelné cally se zástupci Vysočiny Tourism a oblastních destinací.  Hovor probíhá pravidelně každých 14 dní a jeho předmětem je informovanost o aktuálním dění a koordinace vzájemných plánů.
 • Leden 2020 proběhla pracovní schůzka ohledně společné prezentace na veletrhu Holiday Praha

 


 

 • Květen 2019 setkání pracovníků TIC a DMO v Jihlavě
 • Duben 2019 setkání v Jihlavě ohledně produktových karet, účastníci i zástupci CzechTorusim
 • Březen 2019 setkání s Krajskou DMO a subjektů v CR v Jihlavě, jednání ohledně produktového plánu v rámci „Vysočina filmová"
 • Únor 2019 pracovní schůzka ohledně společné prezentace na veletrhu a Holiday World Praha, účastník i CzechTorusim
 • Leden 2019 pracovní schůzka ohledně společné prezentace na veletrhu GO Brno, účastník i CzechTorusim
 • Leden 2019 tradiční setkání pracovníků TIC a DMO v Jihlavě