Stálá pracovní skupina

TŘEBÍČSKO - MORAVSKÁ VYSOČINA

Stálá pracovní skupina

Účel / zaměření: Řízení aktivit CR v destinaci T-MV

Počet setkání: 4x za 12 měsíců

E-mailová komunikace: 2x týdně

Počet členů: celkem 12

  • 6 členů destinační kanceláře
  • 6 výkonných pracovníků TIC

Kontakt

Adresa: Karlovo nám. 47, 674 01 Třebíč
Telefon: 568 610 021
 

3K platforma

3K platforma je vhodná funkční platforma pro kooperaci, koordinaci a komunikaci subjektů cestovního ruchu v destinaci za účelem podpory rozvoje cestovního ruchu, v rámci které dochází k výměně informací nezbytných pro koordinaci aktivit cestovního ruchu.

Rozvoj Třebíčska si v rámci 3K platformy zvolila pravidelné setkání stálé pracovní skupiny v rámci kulatých stolů.

 

Z důvodu dodržení zásad GDPR zde nejsou k dispozici prezenční listiny, které je možné s opodstatněným důvodem a účelem vyžádat u výkonného managera destinace.

 

Přehled uskutečněných setkání stálé pracovní skupiny 2019/2018:

  •          26. 4. 2018 Pracovní setkání zástupců Destinačního managementu TMV

                     Účast: min. 20 zástupců destinace

                     Časový fond: 3 hodiny

  •          23. 5. 2019   Pracovní setkání zástupců Destinačního managementu TMV

                     Účast: min. 20 zástupců destinace

                     Časový fond: 2 hodiny

  •          4. 3. 2020   Pracovní setkání zástupců Destinačního managementu TMV

                     Účast: min. 20 zástupců destinace

                     Časový fond: 2 hodiny

 

Pozn.: Je zde uváděn minimální počet zúčastněných osob, neboť se někteří účastníci z různých důvodů nemuseli řádně zapsat na prezenční listinu. Děkujeme za pochopení.