Stálá pracovní skupina

3K platforma

3K platforma je vhodná funkční platforma pro kooperaci, koordinaci a komunikaci subjektů cestovního ruchu v destinaci za účelem podpory rozvoje cestovního ruchu, v rámci které dochází k výměně informací nezbytných pro koordinaci aktivit cestovního ruchu.

Rozvoj Třebíčska si v rámci 3K platformy zvolila pravidelné setkání stálé pracovní skupiny v rámci pravidelného setkávání.

TŘEBÍČSKO - MORAVSKÁ VYSOČINA

Stálá pracovní skupina

Účel / zaměření: Řízení aktivit CR v destinaci T-MV

Počet setkání: mminimálně čtyřikrát ročně, v případě potřeby častěji

E-mailová komunikace: 2x týdně

Počet členů: celkem 14

 • 3 členové destinační kanceláře
 • 4 výkonní pracovníci TIC
 • Město Třebíč - incomingový tým - 4 členové
 • Relative design, s.r.o. - 1 člen
 • Eva Fruhwirtová - PR specialista
 • Klára Polehlová - Akciový pivovar Dalešice a.s.
 • Jiří Špaček - Outdoor Aliance s.r.o. Březová 

Destinace Třebíčsko – destinační kancelář

Mgr. Pavel Pacal

Bc. Václav Prchal

Bc. Dagmar Pacalová

Bc. Jaromíra Hanáčková (do 31.12.2021)

Destinace Třebíčsko – výkonní pracovníci

Bc. Kateřina Hagarová

Bc. Veronika Zlatušková

Bc. Lucie Koutková

Bc. Adéla Holánková

 

Město Třebíč – incoming

Ing. Petra Maštalířová

Ing. Markéta Tesařová

Mgr. Lucia Maňásková

Relative desing, s.r.o.  Kamil Černý

Mgr. Eva Fruhwirtová

Kontakt

Adresa: Karlovo nám. 47, 674 01 Třebíč
Telefon: 568 610 021
 .

 

Z důvodu dodržení zásad GDPR zde nejsou k dispozici prezenční listiny, které je možné s opodstatněným důvodem a účelem vyžádat u výkonného manažera destinace.

 

Přehled uskutečněných setkání stálé pracovní skupiny 2024


23. 2. 2024  Pracovní setkání zástupců Destinačního managementu TMV


Účast: min. 14 zástupců destinace

Časový fond: 4 hodiny

výstupy: zhodnocení sezony 2023, vyhodnocení turistických cílů, témata pro rok 2024, oddělení pracovníků TIC pro vytvoření 3K platformy s destinační kanceláří. Vytvoření nové 3Kplatformy od 6/2024. Témata na rok 2024 - Ochutnejte Třbíčsko, podtéma regionální produkty a výrobky. 12 nej pěších a cyklo výletů. Třebíčsko, prázdniny jako u babičky. Pokračování současných témata a produktů. 

 


 

Přehled uskutečněných setkání stálé pracovní skupiny 2023


18. 1. 2023 Pracovní setkání zástupců Destinačního managementu TMV


Účast: min. 14 zástupců destinace

Časový fond: 4 hodiny

výstupy: zhodnocení sezony 2022, vyhodnocení turistických cílů, témata pro rok 2023, oddělení pracovníků TIC pro vytvoření 3K platformy s destinační kanceláří. Od roku 2024. 


20. 3. 2023 Pracovní setkání zástupců Destinačního managementu TMV

 

Účast: min. 14 zástupců destinace

 

Časový fond: 4 hodiny

 

výstupy:marketingová témata na rok 2023 - časový plán, turistické noviny - nový koncept, již nebude vydávat OHK Třebíč. vzdělávání zaměstnanců v cestovním ruchu, oslavy Třebíče 20 let UNESCO. Komunikace témat Ochutnejte Třebíčsko - podtéma gastronomie (sladké putování), Pěší a cyklo výlety, spolupráce s influencery, print

 

15 9. 2023 Pracovní setkání zástupců Destinačního managementu TMV


Účast: min. 14 zástupců destinace

Časový fond: 4 hodiny

výstupy: zhodnocení letné sezony, výstupy z dotace, zhodnocení spolupráce s krajskou dmo - smlouva o nákupu služeb. Komunikace na podzim. 

 

22. 11. 2023 Pracovní setkání zástupců Destinačního managementu TMV


Účast: min. 14 zástupců destinace

Časový fond: 4 hodiny

výstupy:spolupráce při sběru dotazníkového šetření, zhodnocení famtripu na téma židovství a PR článků, zhodnocení výstupů z dotace MMR, témata na rok 2024.

 


 

 

Přehled uskutečněných setkání stálé pracovní skupiny 2022


16. 1. 2022 Pracovní setkání zástupců Destinačního managementu TMV

Účast: min. 14 zástupců destinace

Časový fond: 4 hodiny

výstupy: zhodnocení sezony 2021, vyhodnocení turistických cílů, témata pro rok 2022


9. 3. 2022 Pracovní setkání zástupců Destinačního managementu TMV

Účast: min. 14 zástupců destinace

Časový fond: 4 hodiny

výstupy: dotační příležitosti pro oblast cestovního ruchu v jednotlivých členských obcích, rekonstrukce Špitálu v Jarměřicích nad    Rokytnou - nutnost změny cíle, aktualizace brožury, webu. Příprava aktivit z dotace MMR. Konzultace míst pro projekt Selfiemísta.   Redesign webu destinace. Kalendáč akcí - zadávání akcí pro všechny v destinaci s provázaností na krajský kalendář.


13. 4. 2022 Pracovní setkání zástupců Destinačního managementu TMV

Účast: min. 14 zástupců destinace

Časový fond: 3 hodiny

výstupy: účast na akcích v destinaci - vytiúpování akcí. Možnost zapojení obcí, provozovatelů atraktivit. Nábor nových členů. 


13. 7. 2022 Pracovní setkání zástupců Destinačního managementu TMV

Účast: min. 14 zástupců destinace

Časový fond: 4 hodiny

výstupy: zhodnocení první outdoorové kampaně - Barchan Jemnice, konzultace aktivity online/ influence marketingu. Výběr míst.                    Konzultace navštívených míst, aktraktivit. Zapojení podnikatelů - barterové dohody


14. 9. 2022 Pracovní setkání zástupců Destinačního managementu TMV

Účast: min. 14 zástupců destinace

Časový fond: 4 hod

výstupy: zhodnocení letní sezony a outoorových kampaní destinace, prodloužení sezony - selfie místa a Třebíčsko365, vytipování                    partnerů destinace a jejich oslovení, kampaně na podzim a advent/zimu


9. 11. 2022 Pracovní setkání zástupců Destinačního managementu TMV

Účast: min. 14 zástupců destinace

Časový fond: 4 hodiny

výstupy: představení plánů na rok 2023, zhodnocení setkání s partnery, mimorozpočtové příležitosti, dotace MMR, výstupy pro rok                    2023, zhodnocení podpory a spolupráce s krajskou dmo 


15. 12. 2022 Pracovní setkání zástupců Destinačního managementu TMV

Účast: min. 14 zástupců destinace

Časový fond: 4 hodiny

výstupy: členská schůze - příprava podkladů a seznam nových členů/ partnerů, nutnost setkání s mikroregiony - únor 2023,  výkonní pracovníci - pokrytí celé oblasti (2 oblasti nemají výkonného pracovníka - problém se získáváním informací), představení  nových funcionalit webu, návrh výstupů z dotace MMR - oslovení obcí s možností zapojení. 

 


Přehled uskutečněných setkání stálé pracovní skupiny 2021


 

 •          15. 12. 2021 Pracovní setkání zástupců Destinačního managementu TMV

                     Účast: min. 16 zástupců destinace

                     Časový fond: 3 hodiny


 

 


 •          8. 9. 2021 Pracovní setkání zástupců Destinačního managementu TMV

                     Účast: min. 16 zástupců destinace

                     Časový fond: 3 hodiny

                     výstupy: zhodnocení letní sezony, možnosti spolupráce na tématu pro rok 2022 - Ochutnej Třebíčsko, nové promo video Třebíče,                      Větrný mlýn - marketingová část

 •          5. 10. 2021   Pracovní setkání zástupců Destinačního managementu TMV - jednání s DMO Znojmo region

                     Účast: min. 16 zástupců destinace

                     Časový fond: 6 hodin

                     výstupy: inspirace cestovním ruchem v oblastní DMO Znojmo region, setkání ve Znojmě se zástupci oblastní a lokální DMO

 •          13. 10. 2021   Pracovní setkání zástupců Destinačního managementu TMV

                     Účast: min. 16 zástupců destinace

                     Časový fond: 1 hodina

                      výstupy: nutnost účasti DMO TMV na tiskových konferencích  pořádaných Městem Třebíč - informování o činnosti destinace,                                  příprava kulatého stolu s podnikateli v Třebíči, zhodnocení podpory podnikatelů - akce za větrník na větrník, vouchery na volný                       vstup do památek. Aplikace Skryté příběhy, Památník holokaustu v Třebíči


 Přehled uskutečněných setkání stálé pracovní skupiny 2020:

 
 •       15.1.2020   Pracovní setkání zástupců Destinačního managementu TMV
                  Účast: min. 16 zástupců destinace
                  Časový fond: 2 hodiny
                  
                  výstupy: nastavení pravidelného PR incomingu, projektMěsta Třebíč Pekelný kopec - 1.fáze, článek do novin a zpravodaje,                   fotosoutěž

 
 •       5.3.2020   Pracovní setkání zástupců Destinačního managementu TMV
                  Účast: min. 16 zástupců destinace
                  Časový fond: 2 hodiny
   
                  výstupy: nastavení pravidelných schůzek s Okresní hospodářskou komorou, Větrný mlýn - představení veřejnosti, výběrové řízení na                   dodavatele oprav 
 •       15.4.2020   Pracovní setkání zástupců Destinačního managementu TMV
                  Účast: min. 16 zástupců destinace
                  Časový fond: 2 hodiny

                  výstupy: seo a ppc podpora webu visittrebic.eu, články do novin a zpravodaje, vznik komunikační strategie Města Třebíč
 •       13.5.2020   Pracovní setkání zástupců Destinačního managementu TMV
                  Účast: min. 16 zástupců destinace
                  Časový fond: 2 hodiny

                  výstupy: cedule památné domy - qr kody, mapové podkaldy - památné domy v Třebíči. Den města - setkání pracovního týmu,                   představení produktu 12 pokladů 
 •       17.6.2020   Pracovní setkání zástupců Destinačního managementu TMV
                  Účast: min. 16 zástupců destinace
                  Časový fond: 2 hodiny

                  výstupy: 12 pokladů - distribuce na informační centra, mezi poskytovatele a zapojené partnery, podpora podnikatelů - vouchery na                   volný vstup do památek, počet voucherů podle uhrazené výše ubytovacího poplatku. Za Větrník na větrník . podpora podnikatelů z                   oblasti gastra. Propojení technické památky a podnikatelů. 
 •       15.7.2020   Pracovní setkání zástupců Destinačního managementu TMV
                  Účast: min. 16 zástupců destinace
                  Časový fond: 2 hodiny

                  výstupy: nastavení podpory podnikatelů - systém vzdělávání, bohusů
                  Představení produktu Okruh Václava Vlastníka, distribuce mezi poskytovatele
 •       19.8.2020   Pracovní setkání zástupců Destinačního managementu TMV
                  Účast: min. 16 zástupců destinace
                  Časový fond: 2 hodiny

                  výstupy: pokračující revitalizace náměstí v Třebíči. Komunikace s provozovateli provozoven, snížení nájmu, téma pro rok 2020                   Ochutnejte Třebíč/Třebíčsko - zapojení partnerů, gastro, tradiční akce, gastrofestival k otevření náměstí v roce 2022.                   Téma do dalších let - zížitková turistika
 •       16.9.2020   Pracovní setkání zástupců Destinačního managementu TMV
                  Účast: min. 16 zástupců destinace
                  Časový fond: 2 hodiny

                  výstupy: vyhodnocení komunikace, zjištění stavu, inspirace v jiných městech, case studie. 
 •       21.10.2020   Pracovní setkání zástupců Destinačního managementu TMV
                  Účast: min. 16 zástupců destinace
                  Časový fond: 2 hodiny

                  výstupy: inzerce, úprava webů, články do zpravodajů, novin, realizace dotace Covid podnikatel
 •       18.11.2020   Pracovní setkání zástupců Destinačního managementu TMV
                  Účast: min. 16 zástupců destinace
                  Časový fond: 2 hodiny

                  výstupy: aktualizace brožury profese, aktualizace webu trebiczije.cz, dokončení dotace UNESCO, finalizace inzerce Podzim na                   Třebíčsku
 •       16.12.2020   Pracovní setkání zástupců Destinačního managementu TMV
                  Účast: min. 16 zástupců destinace
                  Časový fond: 2 hodiny

                  výstupy: plán propagavce CR 2021, nastavení procesu sběru dat, inzerce zpravodaj, noviny, rozpočty CR, přivítací balíček pro nové                   obyvatele Třebíče a návštěvníky destinace

Přehled uskutečněných setkání stálé pracovní skupiny 2019/2018:

 •          26. 4. 2018 Pracovní setkání zástupců Destinačního managementu TMV

                     Účast: min. 20 zástupců destinace

                     Časový fond: 3 hodiny

 •          23. 5. 2019   Pracovní setkání zástupců Destinačního managementu TMV

                     Účast: min. 20 zástupců destinace

                     Časový fond: 2 hodiny

 •          4. 3. 2020   Pracovní setkání zástupců Destinačního managementu TMV

                     Účast: min. 20 zástupců destinace

                     Časový fond: 2 hodiny


                  

Pozn.: Je zde uváděn minimální počet zúčastněných osob, neboť se někteří účastníci z různých důvodů nemuseli řádně zapsat na prezenční listinu. Děkujeme za pochopení.


https://www.trebic.cz/trebic-podporuje-podnikatele-v-cestovnim-ruchu/d-50776