Třebíč

Vodojem Kostelíček Třebíč

Na Strážné hoře v Třebíči stojí od roku 1940 věžový vodojem, kterému místní říkají Vodojem Kostelíček. 

Tato stavba sloužila k zásobování města pitnou vodou až do 70. let minulého století. V současnosti návštěva objektu umožní nejen atraktivní pohled na město a všechny jeho památky, ale také krátké nahlédnutí do historie i současnosti třebíčského vodárenství formou audiovizuální projekce.

Železobetonová stavba umístěná nad městem (480 m.n.m.) sloužila k zásobování města vodou z heraltických lesů. Vodojem byl v provozu do přelomu sedmdesátých a osmdesátých let minulého století. V této době přestal vodojem kapacitně stačit a byl nahrazen vodojemy Pocoucov a Střítež. Vodojem Kostelíček postupně chátral až do roku 2011, kdy se rozhodlo o rekonstrukci celého objektu. Díky této rekonstrukci byl vodojem opraven do původní podoby a zpřístupněn veřejnosti jako expozice vývoje třebíčského vodárenství s vyhlídkovou plošinou, která nabízí jedinečný výhled na Třebíč.

  

Otevírací doba Vodojemu Kostelíček Třebíč:

duben, říjen: sobota a neděle 10-12 hod., 12:30-17.00 hod. 

květen, červen, září: denně 10-12 hod, 12:30-17.00 hod. 

červenec, srpen: denně 10-12 hod., 12:30-18.00 hod.

 

Telefon: 568 610 021, 775 707 503