Náměšť nad Oslavou

Barokní most v Náměšti nad Oslavou

Barokní most v Náměšti nad Oslavou je nejstarším na Moravě. Právem je přezdíván jako „malý moravský Karlův most“.  

A to proto, že na něm spatříte nejbohatší sochařskou výzdobou, samozřejmě po Karlově mostě. Po mostě se můžete projít a „odnést“ si z něj fotku na památku.  Most přes řeku Oslavu dal postavit majitel náměšťského panství hrabě Václav Adrian z Enkenvoirtu v roce 1737 na místě původního mostu, strženého povodní v roce 1706. Stavbu dokončili další majitelé panství Kufštejnové. Ti v roce 1744 nechali most osadit kolekcí 20 barokních soch, která umocňuje jedinečnost této stavby. 

Sochy andělů a svatých

Určitou symbolikou jsou 4 sochy andělů, umístěné na konci zábradlí obou předmostí. Jsou to archanděl Gabriel, archanděl Michael, archanděl Rafael a anděl od nebeské brány. Autorem návrhů a snad i modelů těchto dalších 16 soch je Josef Winterhalder starší. Sám snad z pískovce vytesal 4 anděly a další 4 sochy světců. Zbývající sochy zhotovil Alexander Jelínek.

Zajímavá čísla o mostu

Most je dlouhý 74,8 m a široký 8 m. Uprostřed mostu dosahuje mostovka výšku 6,2 m nad říčním prahem. Most tvoří 7 klenebních oblouků o nestejné šíři. Středový oblouk má rozpětí 9,7 metrů.