Boňov

Vesnická památková zóna Boňov

Malebná náves je obklopena štítově orientovanými uzavřenými statky s branou (např. č. p. 4, 5, 6, 7) a přízemnými delší stranou do ulice řazenými domy se zdobenými vjezdovými branami (č. p. 9, 10, 35, 36, 37). Uprostřed návsi se nachází kaple se zvoničkou pocházející z druhé poloviny 19. století. Pro téměř původně zachovalý půdorys vesnice a architektonickou hodnotu návesních stavení byla obec Boňov v roce 1995 prohlášena památkovou zónou.