Třebíč

Vodojem Kostelíček Třebíč

Nad městem u Kostelíčka na Strážné hoře stojí od roku 1940 Vodojem Kostelíček Třebíč.

Tato stavba sloužila k zásobování města pitnou vodou až do 70. let minulého století. V současnosti návštěva objektu umožní nejen atraktivní pohled na město a všechny jeho památky, ale také krátké nahlédnutí do historie i současnosti třebíčského vodárenství formou audiovizuální projekce.

V září 2015 byl slavnostně otevřen objekt bývalého věžového vodojemu „Kostelíček“ na Strážné hoře v Třebíči. Jedná se o vodohospodářskou stavbu, jehož stavba byla započata v roce 1936. Kompletně dokončen byl roku 1940 a o rok později byl zkolaudován. Železobetonová stavba umístěná nad městem (480 m.n.m.) sloužila k zásobování města vodou z heraltických lesů. Vodojem byl v provozu do přelomu sedmdesátých a osmdesátých let minulého století. V této době přestal vodojem kapacitně stačit a byl nahrazen vodojemy Pocoucov a Střítež. Vodojem Kostelíček postupně chátral až do roku 2011, kdy se rozhodlo o rekonstrukci celého objektu. Díky této rekonstrukci byl vodojem opraven do původní podoby a zpřístupněn veřejnosti jako expozice vývoje třebíčského vodárenství s vyhlídkovou plošinou, která nabízí jedinečný výhled na Třebíč.

 

Otevírací doba Vodojemu Kostelíček Třebíč:

duben, říjen 

sobota, neděle 10-12 12:30-17

květen, červen, září 

denně 10-12 12:30-17

čefrvenec, srpen

denně 10-12 12:30-18


Cena vstupného: 

 

Plné vstupné 50 Kč

Snížené vstupné 30 Kč


Kontakt:
 

Turistické informační centrum Třebíč

Karlovo náměstí 47, Národní dům

674 01 Třebíč

tel: +420 568 610 021

tel: +420 775 707 503

e-mail: info@mkstrebic.cz