Studenec-Dalešice-Valeč-Vladislav

Dalešická přehrada

Studenec-Okarec-Hartvíkovice-Pivovar Dalešice-Koněšín-Vladislav

Výchozí místo: Studenec, železniční stanice 

Cílové místo: Vladislav, železniční zastávka   

Značení: směrové tabule s číslem cyklotras 5106, 5108, 5207, 5207A

Délka: 39 km

Od nádraží ve Studenci se vydáme rovně po cyklotrase č. 5106 do Okarce. Za vesnicí odbočíme nejdříve vpravo a po chvíli vlevo. Za mostkem přes potok následujeme cyklotrasu č. 5108 do Hartvíkovic a dále kolem vojenského letiště do Popůvek. Cesta pokračuje přes Kramolín na hráz Dalešické přehrady. S výškou 100 metrů se jedná o nejvyšší sypanou hráz v Česku. Na hladinu Dalešické přehrady vyplouvá výletní loď Horácko, na jejíž palubu si můžete vzít kolo a zkrátit si tak cestu k některému z přístavišť. Od hráze pokračujeme po cyklotrase č. 5107. Cesta nás povede kolem Dalešického pivovaru, kde doporučujeme zastávku a dále kolem pivovarských rybníků do Stropešína. Na chvíli opustíme značenou cyklotrasu a po silnici č. 399 se vydáme přes Stropešínský most na křižovatku se silnicí od Kozlan. Odbočíme vlevo na cyklotrasu č. 5207 a za Kozlany pokračujeme rovně na cyklotrasu č. 5207A vedoucí na pláž u Koněšína. Koupání v přehradě je skvělá zastávka i zážitek. Od přehrady nás čeká stoupání do vesnice a tady se napojíme opět na cyklotrasu č. 5207. Za Koněšínem se od trasy odděluje opět cyklotrasa č. 5207A do cíle cesty. Ve Vladislavi se odměňte zlatavým mokem v místním pivovaru.  K železniční zastávce je to už jen kousek. Do Studence se můžeme vrátit vlakem.