Studenec-Budišov-Třebíč

Krajinou Třebíčska mezi rybníky

Studenec-Nárameč-Trnava-Třebíč

Výchozí místo: Studenec, železniční stanice 

Cílové místo: Třebíč, Karlovo náměstí

Značení: směrové tabule s číslem cyklotrasy 5106

Délka: 22 km

Vlaková stanice Studenec leží na železniční trati Jihlava-Brno a odbočuje tady lokálka do Křižanova. Od nádražní budovy se vydáme rovně a na křižovatce odbočíme vpravo na cyklotrasu č. 5106, která nás zavede mezi rybníky do Pozďatína. Začínáme projíždět typickou krajinou mezi Třebíčí a Velkým Meziříčím plnou ostrůvků s balvany, osamělými borovicemi, remízky a rybníky. Kousek od železniční zastávky Kojatín pojedeme kolem zatopeného lomu.  Pokračujeme mezi poli do Náramče, kousek od návsi se zachovaly zbytky tvrze. Rybník v Náramči zdobí sochy zdejšího řezbáře. K zastávce na oběd zve nedaleká Pohoda Nárameč. Cyklostezka č. 5106 nás dále zavede k přírodní památce Kobylinec. Na jaře zde rozkvétá chráněný koniklec velkokvětý. Přes Trnavu pokračuje cesta k Ptáčovu kolem přírodní památky Ptáčovské rybníky, které jsou součástí Přírodního parku Třebíčsko. V Ptáčově odbočíme vpravo, cesta nás nejprve povede kolem rybníků. V lese nás čeká prudký kopec k vodní nádrži Lubí, ve které se můžeme vykoupat. Dále už cesta pokračuje městskou zástavbou do místní části Jejkov. Za mostem se dáme vpravo po silnici, která nás přivede na Karlovo náměstí s turistickým informačním centrem, jehož součástí je Touristpoint. Odložíme si tady kola a zavazadla a vyrazíme objevovat Třebíč. Na náměstí najdete několik galerií, výstavních síní a Kaiserpanorama, předchůdce kinematografu. Samotné náměstí se řadí k největším historickým náměstím v České republice.