Mohelno

Mohelensko a údolí Oslavy

Pěší trasa č. 4

Výlet kolem přírodní lokality Mohelenská hadcová step do údolí Oslavy a z Vlčího kopce k rozhledně Babylon.

Délka trasy: 22,7 km


Výchozí místo: Kramolín

Cílové místo: Kramolín

Vzdálenosti: Kramolín (0 km) - Zelený les (2,3 km) - Nad Mohelenskou stepí (4,7 km) - Mohelenský Mlýn (6,7 km) - Nad Mohelenskou stepí (8,5 km) - Mohelno (10 km) - Skřipina (13,8 km) - Vlčí Kopec (17,5 km) - Babylon (20,8 km) - Kramolín (22,7 km)

 

Popis trasy:

Trasa začíná u rozcestníku u obecního úřadu v Kramolíně. Odtud se vydáme po žluté značce ve směru Zelený les, odkud půjdeme po modré směr Nad Mohelenskou stepí a Mohelno, až se dostaneme k rozcestí Nad Mohelenskou stepí.

Dál nepokračujeme po modré značce, ale po naučné stezce přes národní přírodní rezervaci Mohelenská step (jarní okruh).

Jakmile se dostaneme k silnici, odbočíme vpravo dolů a současně s modrou značkou se po cca 0,3 km dostaneme k rozcestí Mohelenský Mlýn, kde se vydáme po modré směrem na Čertovu hráz přes rozcestí Papírna a pak k rozcestí Nad Mohelenskou stepí.

Poté, co znovu přijdeme k rozcestí Nad Mohelenskou stepí, odbočíme vpravo po silnici do Mohelna, odkud budeme pokračovat po silnici č. 392 směr Skřipina. Ještě před mostem se dáme vlevo po zelené ve směru Vlčí kopec 4 km. 

Od rozcestí Vlčí Kopec se vydáme po modré směr Babylon 3 km Haugwitzovou alejí. U rozcestí Babylon, rozhledna odbočíme vpravo k rozhledně. Po výstupu na rozhlednu se vrátíme zpět do Kramolína po cestě, která vede za rozhlednou nejprve rovně, pak dorazíme na křižovatku ve tvaru T, kde odbočíme vpravo, a po chvíli přijdeme k silnici, kde zahneme vlevo.


Tipy

Kde se ubytovat a občerstvit → Ubytování a Gastro na Třebíčsku